BIZ-belasting

Opbrengst 

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

BIZ belasting

108.558

255.000

267.800

BIZ staat voor BedrijvenInvesteringsZone. Binnen de gemeente Goirle zijn er 2 BIZ-gebieden, te weten BIZ Centrum Goirle (sinds 2012) en BIZ Tijvoort (sinds 2017). BIZ is gebaseerd op de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

BIZ Centrum
Deze BIZ is nog gebaseerd op de oude Experimentenwet BI-zone. We organiseren een draagvlakmeting in kwartaal 4 van 2017 het ligt in de bedoeling om de BIZ voor de periode 2018 - 2022 voort te zetten. De stichting dient jaarlijks een verzoek in voor BIZ-subsidie, waarbij het gevraagde bedrag jaarlijks met 2% stijgt. De tarieven worden op grond hiervan uitgewerkt voor de gehele looptijd. Op dit moment zijn de tarieven echter nog niet bekend. De BIZ-gelden worden, na aftrek van perceptiekosten, uitgekeerd aan de Stichting BIZ Centrum Goirle.  

BIZ Tijvoort
Eind 2016 is, na een succesvolle draagvlakmeting, de BIZ op bedrijventerrein Tijvoort gestart op 1 januari 2017 voor een periode van 5 jaar.  De tarieven BIZ zijn vastgesteld voor de gehele looptijd (2017-2021). De stichting dient jaarlijks een verzoek in voor een BIZ-subdisie. De gelden worden, na aftrek van perceptiekosten, uitgekeerd aan de Stichting Ons Tijvoort.