Toeristenbelasting

Opbrengst

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Toeristenbelasting

0

25.000

25.000

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt met ingang van 1 januari 2017 een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Personen die niet vrijwillig binnen de gemeente verblijven (in bijv. zorginstelling of asielzoekers) en personen tot de leeftijd van 14 jaar zijn vrijgesteld van toeristenbelasting.

Toeristenbelasting

2016

2017

2018

Per persoon, per overnachting

 n.v.t. 

1,00

1,00

Verblijf door eigenaar / bezitter in mobiel kampeeronderkomen of stacaravan op vaste standplaats

 n.v.t. 

136,50

136,50

Het tarief voor een vaste standplaats /seizoenplaats is berekend op grond van onderzoek. De opbrengst toeristenbelasting wordt, na aftrek van de door de gemeente gemaakte perceptiekosten, voor 50% overgemaakt aan de Vereniging Recreatie en Toerisme Goirle onder voorwaarden zoals genoemd in de overeenkomst. Het restant aan opbrengsten komt ten gunste van de algemene middelen.