Dit programma kent de volgende onderdelen: openbare orde, integrale veiligheid en crisisbeheersing. Binnen het totale veiligheidsbeleid onderscheiden we acute situaties (zoals crisisbeheersing), beleid ter voorbereiding daarop en beleid in andere dan acute situaties.