Marktgelden

Opbrengst 

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Marktgelden

                         8.555

                         8.500

                          9.500

Onder marktgelden verstaan we: de rechten die geheven worden voor het hebben van een standplaats op het marktterrein tijdens de markt. Eind 2016 hebben we de nieuwe marktverordening en marktgelden verordening vastgesteld. Daarnaast is een toezegging gedaan om een inspanningsverplichting te leveren om in 3 jaar tijd te groeien naar 80% kostendekkendheid. Dit bereiken we in 2018 nog net niet. We verhogen de tarieven met 1% inflatiecorrectie ten opzichte van 2017.

Marktgelden

2016

2017

2018

per strekkende meter (per dag)

1,25

1,50

1,55

Stroom (per dag)

1,63

2,05

2,10