Beleid

In december 2014 is het Wegenbeleidsplan 2014-2023 vastgesteld. Met de vaststelling van het wegenbeleid is besloten tot een verschuiving in het beleid van grootschalige renovaties tot meer groot en dagelijks onderhoud op kwaliteitsniveau B. Daartoe zijn de beheerbudgetten gestegen en de investeringen vanuit het infraplan (plan voor het realiseren van integrale grootschalige renovaties voor infrastructurele werken) gedaald. In 2018 evalueren we het wegenbeleidsplan en het Integraal Beheer- en Onderhoudsplan en leggen we de raad een actueel voorstel voor.