Overzicht lokale lastendruk

Rekening houdend met de stijging van de OZB-opbrengsten van 1,60% en een waterverbruik van de eerste categorie (0 t/m 250 m3), zijn de woonlasten bij diverse woz-waarden in onderstaand schema berekend. Bij een huurwoning valt het bedrag lager uit, aangezien de lasten voor OZB en rioolheffing (rioolaansluitrecht) voor rekening van de eigenaar (=verhuurder) zijn. Alle bedragen zijn in euro's.

woz-waarde

OZB eigenaar

Rioolheffing eigenaar

Rioolheffing
gebruik

Afvalstoffenheffing eenpersoons

Afvalstoffenheffing meerpersoons

2017

voorlopig

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2018

150.000

179,25

182,12

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

200.000

239,00

242,82

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

250.000

298,75

303,53

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

300.000

358,50

364,24

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

350.000

418,25

424,94

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

400.000

478,00

485,65

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

450.000

537,75

546,35

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

500.000

597,50

607,06

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

600.000

717,00

728,47

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

800.000

956,00

971,30

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

1.000.000

1.195,00

1.214,12

168,21

163,58

33,84

32,88

98,40

96,48

181,20

177,36

woz-waarde

Belastingdruk eigenaar én gebruiker (1PH)

Verschil

WOZ-waarde

Belastingdruk eigenaar én gebruiker (MPH)

Verschil

2017

voorlopig

2017

voorlopig

2018

in € 

in %

2018

in € 

in %

150.000

479,70

475,06

-4,64

-0,97%

150.000

562,50

555,94

-6,56

-1,17%

200.000

539,45

535,76

-3,69

-0,68%

200.000

622,25

616,64

-5,61

-0,90%

250.000

599,20

596,47

-2,73

-0,46%

250.000

682,00

677,35

-4,65

-0,68%

300.000

658,95

657,18

-1,77

-0,27%

300.000

741,75

738,06

-3,69

-0,50%

350.000

718,70

717,88

-0,82

-0,11%

350.000

801,50

798,76

-2,74

-0,34%

400.000

778,45

778,59

0,14

0,02%

400.000

861,25

859,47

-1,78

-0,21%

450.000

838,20

839,29

1,09

0,13%

450.000

921,00

920,17

-0,83

-0,09%

500.000

897,95

900,00

2,05

0,23%

500.000

980,75

980,88

0,13

0,01%

600.000

1.017,45

1.021,41

3,96

0,39%

600.000

1.100,25

1.102,29

2,04

0,19%

800.000

1.256,45

1.264,24

7,79

0,62%

800.000

1.339,25

1.345,12

5,87

0,44%

1.000.000

1.495,45

1.507,06

11,61

0,78%

1.000.000

1.578,25

1.587,94

9,69

0,61%

woz-waarde

Belastingdruk gebruiker (huurder) (1PH)

Verschil

WOZ-waarde

Belastingdruk gebruiker (huurder) (MPH)

Verschil

2017

2018

in €

in %

2017

2018

in €

in %

n.v.t.

132,24

129,36

-2,88

-2,18%

n.v.t.

215,04

210,24

-4,80

-2,23%