Precariorechten

Opbrengst

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Precariobelasting

15.248

13.800

15.000

Precariobelasting is een directe belasting die op grond van artikel 228 van de Gemeentewet geheven wordt voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond die voor de openbare dienst is bestemd. De belasting wordt geheven voor terrassen (per m2 in gebruik genomen openbare gemeentegrond) en standplaatsen.  

Terrassen
Er wordt in de tariefstelling onderscheid gemaakt tussen de terrassen die in het centrumgebied liggen en terrassen die buiten het centrum zijn gelegen. De tarieven zijn met 1% inflatiecorrectie verhoogd ten opzichte van 2017.

Precariobelasting (per m² per jaar)

2016

2017

2018

Terras op openbare gemeentegrond in centrumgebied van kern Goirle

25,00

25,25

25,50

Terras op openbare gemeentegrond buiten centrumgebied van kern Goirle

16,65

16,80

16,95

Standplaatsen
De tarieven voor standplaatsen worden met 1,00% inflatiecorrectie verhoogd ten opzichte van 2017.
Voor het innemen van een standplaats in de open lucht, waarvoor op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, bedraagt het tarief voor:

Standplaatsen (per m2)

2016

2017

2018

a. Kloosterplein - Goirle

105,45

106,50

107,55

b. Van Hogendorpplein - Goirle

70,25

70,95

71,65

c. Dorpsplein - Riel

33,35

33,70

34,00

d. Tijdelijke stand-/ seizoenplaats

17,50

17,65

17,80

e. Stroom (per dag)

2,00

2,05

2,10

De tarieven genoemd onder a, b en c gelden per m2 per jaar, voor een halve dag. Voor een hele dag bedraagt de belasting 150% van het tarief genoemd onder a, b of c. Het tarief onder d is per dag.