Hondenbelasting

Opbrengst

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Hondenbelasting

85.328

88.000

87.340

Op grond van artikel 226 van de Gemeentewet kan een gemeente voor het houden van een hond hondenbelasting heffen. De gemeente kan de tarieven hondenbelasting hoger dan kostendekkend vaststellen. Vanaf 2016 is het beleid om de tarieven weer maximaal kostendekkend vast te stellen.   

De geraamde kosten in 2018 bedragen circa € 87.259,00. Dit is inclusief € 3.000,00 voor het verlenen van kwijtschelding. In 2017 was het aantal honden aanzienlijk lager, dit is inmiddels weer aangetrokken, waardoor de tarieven kunnen dalen met circa 7%.

Tarieven hondenbelasting

2016

2017

2018

Hond

42,96

47,52

44,16

Kennel

218,80

237,60

220,80