Nr.Omschrijving programmaLastenBatenSaldo
1Bestuur1.230.323-13.6481.216.675
2Openbare orde en veiligheid1.598.406-10.0001.588.406
3Ruimte19.115.506-13.360.1655.755.341
4Sociaal domein28.136.780-6.057.37722.079.403
Algemene dekkingsmiddelen2.398.869-36.212.050-33.813.181
Overhead4.849.545-100.0744.749.471
Vennootschapsbelasting (VpB)3.66103.661
Onvoorziene uitgaven70.800070.800
Subtotaal57.403.890-55.753.3141.650.576
Mutaties reserves404.854-2.055.431-1.650.577
Resultaat57.808.744-57.808.745-1