Financiƫle consequenties en vertaling in de begroting

Tot aan de begroting 2016 stortten we jaarlijks een bedrag van € 156.600,00 vanuit de exploitatie in de reserve onderhoud gemeentegebouwen. Op 13 december 2016 is ingestemd met het 'Gebouwenbeheerplan Gemeente Goirle 2017-2026' en de daarmee gepaarde kosten. Tevens is besloten om de reserve onderhoud gemeentegebouwen op te heffen en een voorziening groot onderhoud gemeentegebouwen in te stellen. Voorts is besloten tot een structurele verhoging van de dotatie aan deze voorziening: vanaf 2017 jaarlijks cumulatief € 10.000,00 oplopend naar het gewenste niveau van € 255.000,00 in 2026.
Dat betekent dat we in de begroting 2018 een dotatie hebben geraamd van € 175.000,00.
Om deze voorziening verder op peil te krijgen is besloten om de opbrengst van de verkoop van twee woningen in deze voorziening te storten. Het betreft de woning aan de Dorpsstraat te Riel en de conciërgewoning aan Venneweg te Goirle. Hiervoor hebben we een opbrengst geraamd van € 600.000,00. Als deze opbrengst niet wordt gehaald, dan vullen we die € 600.000,00 aan vanuit de AWR.

In deze begroting 2018 hebben we rekening gehouden met een budget voor cyclisch onderhoud gemeente gebouwen van € 222.000,00, dat we rechtstreeks ten laste van deze voorziening boeken.