Financiƫle consequenties en vertaling in de begroting

In de begroting en de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de kapitaallasten van de investeringen voor infraplan wegen voor de jaren 2017 tot en met 2020. Deze lasten dienen meerjarig in de meerjarenbegroting meegenomen worden omdat ook salarislasten aan die projecten worden toegerekend. Het betreft de kapitaallasten van onderstaande investeringen:

Infraplan wegen

Infraplan wegen (IPW0) 2018-2021

€ 1.162.000,00

Voor de uitvoering van het Wegenbeleidsplan 2014-2023 is voor 2018 een totaal krediet van € 1.162.000,00 nodig.

2018 (incl. indexering): €    1.162.000,00
2019 (incl. indexering): €    1.185.000,00
2020 (incl. indexering): €    1.209.000,00
2021 (incl. indexering): €   1.233.000,00