Omvang achterstallig onderhoud

Uit de analyse van de inventarisaties van het beheer van het groenareaal concluderen we dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud.