Voortgang gepland onderhoud

Planvorming en onderzoek
In 2018 wordt het technische rioolmodel tegen het licht gehouden en gevalideerd.

Preventief/ kleinschalig correctief onderhoud
Het regulier preventief en kleinschalig correctief onderhoud bestaat voornamelijk uit het reinigen en inspecteren van de diverse rioleringsobjecten. Dit zijn de kolken, hoofdriolering, (druk)rioolgemalen en bergbezinkbassins. Uit kostentechnische overweging onderhouden we de perceel- en kolkaansluitingen hoofdzakelijk correctief, op basis van meldingen bij het meldpunt.

Grootschalig onderhoud
In 2018 voeren we grootschalige planmatig correctief onderhoud aan de hoofdriolering uit. Bij dit planmatig onderhoud voeren we reparaties en renovaties aan de hoofdriolering uit, om het functioneren te herstellen.

Investeringen
Gecombineerd met de verhardingswerkzaamheden in diverse straten, voeren we reparaties, renovaties en vervangingen van de riolering uit. Dit betreft onder andere Hoogeindseweg, Hoofdroute Riel, Tilburgseweg, Baronielaan, et cetera.