Omvang achterstallig onderhoud

De vervanging van de dakbedekking op het jeugd- en jongerengebouw aan de Sint Jansstraat 1-01 te Goirle is uitgesteld. In onze centrumvisie is dit gebouw niet in stand gehouden. Voor het naast gelegen schoolgebouw aan de Sint Jansstraat 1-03 geldt hetzelfde. Dit schoolgebouw is gebruikt als tijdelijke huisvesting voor de basisscholen die aan het (ver)bouwen zijn. Deze locatie staat leeg sinds december 2016. Momenteel bekijken we of het Mill Hill deze locatie in 2018 tijdelijk kan gaan gebruiken.
De vervanging  van de dakbedekking en goten voor het pand 't Zorgcentrum aan de Thomas van Diessenstraat 4 te Goirle is uitgesteld in verband met het lopend onderzoek naar een verplaatsing naar het cultureel centrum Jan van Besouw.