Omvang achterstallig onderhoud

Sinds begin 2015 monitoren we naast het integraal beeldbestek ook de kwaliteit van verhardingen elke 4 weken op 50 locaties in de bebouwde kom. In 2017 zijn er nauwelijks overschrijdingen waargenomen, behoudens onkruidbeheer op verhardingen, dat door het groeizame natte zomerweer moeilijk bij te houden was. Hieruit concluderen we dat het onderhoud op orde is conform het vastgestelde beleid. De wegen voldoen aan beeldkwaliteit B.

Bij grootschalige renovaties vanuit het infraplan is sprake van een achterstand van zo'n twee jaar voor wat betreft het project 't Ven noord. Verder hebben we geen achterstanden op het gebied van grootschalige renovaties.