Beleid

Het te voeren beleid met betrekking tot riolering is in hoofdlijnen vastgelegd in het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (V-GRP 2015-2019).