Omvang achterstallig onderhoud

Planvorming en onderzoek
Het opstellen van het rioolbeheerplan (of de meerjarenprogrammering riolering) is vertraagd. In 2017 is reeds aanwezige formatieruimte ingevuld, waardoor achterstanden worden weggewerkt.

Preventief onderhoud
Er is geen achterstand op het regulier preventief en kleinschalig correctief onderhoud.

Grootschalig onderhoud
Er is een beperkte achterstand op het groot correctief onderhoud van de hoofdriolering. In de omgeving van de Gagel waren reparatie- en renovatie maatregelen gepland. Omdat het meer efficiënt bleek, om de Groote Akkers aan te pakken, heeft deze wijk voorrang gekregen.

Investeringen
In het V-GRP is de omgeving van de Wermebossestraat opgenomen voor 2015. Door een hogere prioritering aan onder andere de Hoogeindseweg, Tilburgseweg, Baronielaan en Dorpsstraat Riel is de Wermebossestraat en haar omgeving uitgesteld.