Beleid

In het Groenstructuurplan uit 2014 staan de kwaliteiten van groenstructuren en groene elementen benoemd. Deze genieten extra bescherming te opzichte van het overige groen. In ons IBOR (2011) zijn de beheerkwaliteiten opgenomen, ook van het openbaar groen. Voor de gehele openbare ruimte geldt dat we beheren op beeldkwaliteit B, een niveau waarmee het openbare groen duurzaam in stand blijft.