Beleid

Gezien de beperkte aanwezigheid van waterbouwkundige objecten, zoals grote watergangen, sluizen en havens in beheer van de gemeente, hebben we hiervoor geen expliciet beleid vastgesteld. In het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (V-GRP 2015-2019) komen de onderwerpen bermsloten, hemelwater en grondwater aan de orde.