Voortgang gepland onderhoud

In 2017 is een nieuwe weginspectie uitgevoerd. Aan de hand van de schadebeelden uit de inspectie maken we voor 2018 een nieuw werkplan met geprioriteerde groot onderhoud projecten. De volgende projecten worden in 2018 uitgevoerd:

  • Vanuit het infraplan:
    • ’t Ven en Baronielaan
  • Groot onderhoud:
    • Nieuwkerksedijk (na duidelijkheid over verhard houden of niet),
    • Wilgengaard,
    • trottoirs Burg. Rensstraat en Vollerstraat.

Naast deze grote klussen voeren we diverse kleinere klussen uit als het herstraten van een stuk trottoir of weg en het herstellen van kleinschalige schades en wortelopdruk. Deze herstelwerkzaamheden worden vaak uitgevoerd op basis van meldingen van bewoners bij het 'Meldpunt buurtbeheer'.
Voor het onderhoud van halfverharde wegen was structureel een budget beschikbaar, maar dit budget staat steeds verder onder druk. Daarom hebben we voor 2018 extra middelen geraamd.