Rentelasten interne financiering

Door middel van de renteomslag wordt deze rente over het eigen vermogen doorberekend aan de taakvelden.

Interne rente

2018

Stand reserves per 1 januari

25.906.113

Gemiddeld rentepercentage externe financieringsmiddelen

2,09%

Rente over eigen vermogen

541.438