Financieringsportefeuille

Onderstaand het overzicht met langlopende leningen. Lening nummer 2 is doorgeleend aan GHV. De overige leningen zijn aangetrokken voor consolidatie waarbij kortlopende schulden zijn omgezet in een lening op lange termijn. De restantschuld van de langlopende leningen bedraagt per 1 januari 2018 afgerond € 28.147.711,00.

Nr.

Oorspronkelijk

Looptijd

Laatste aflos-

Rente

Restantschuld

Te betalen

Te betalen

Restantschuld

bedrag in €

lening

sing in jaar

%

per 1-1-2018

jaarrente 2018

aflossing 2018

per 1-1-2019

1

1.815.121

25

2018

4,65

72.605

3.376

72.605

0

2

453.780

40

2034

2,46

295.106

7.260

14.191

280.914

3

2.500.000

25

2027

4,88

1.000.000

48.800

100.000

900.000

4

2.000.000

25

2028

4,50

880.000

39.600

80.000

800.000

5

5.000.000

25

2028

4,895

2.200.000

107.690

200.000

2.000.000

6

4.000.000

25

2029

4,660

1.920.000

89.472

160.000

1.760.000

7

4.000.000

25

2029

4,315

1.920.000

82.848

160.000

1.760.000

8

6.000.000

6

2023

2,050

3.600.000

73.800

600.000

3.000.000

9

13.500.000

25

2040

1,385

12.420.000

172.017

540.000

11.880.000

10

4.000.000

25

2041

1,385

3.840.000

53.184

160.000

3.680.000

Totaal

43.268.901

28.147.711

678.047

2.086.796

26.060.914