Rentelasten externe financiering

De rentelasten voor de aangetrokken langlopende leningen bedragen € 678.047,00. Daarnaast is er voor de rentelasten voor de financiering van het financieringstekort € 10.757,00 geraamd.
Tegenover de rentelasten staan externe rentebaten ter hoogte van € 37.204,00 zodat de totaal aan de taakvelden door te berekenen externe rente € 651.600,00 bedraagt. De berekening staat hieronder gespecificeerd.

 

2018

Externe rente aangetrokken langlopende leningen

678.047

Externe rente kortlopende financiering

10.757

Externe rente aan te trekken langlopende financiering

0

Externe rentebaten GHV

-6.050

Externe rentebaten Sars

-700

Externe rentebaten SVN

-30.000

Externe rentebaten obligaties Willem II

-454

Totaal door te rekenen externe rente

651.600

Percentage externe rente

Totaal door te rekenen externe rente

651.600

=

2,09%

Totaal externe financiering

31.221.086