Wijze waarop rente wordt toegerekend

De BBV notitie rente 2016 is gebruikt voor de berekening van de renteomslag.
Via de renteomslag wordt zowel de externe rente over de langlopende leningen als de interne rente over het eigen vermogen via de kapitaallasten doorberekend aan de taakvelden.

Door de gewijzigde BBV-regelgeving ronden we het renteomslag-percentage af op een half procent. De renteomslag-berekening komt voor 2018 uit op een percentage van 1,87%. Dit is afgerond naar 2%. Deze 2% is via de kapitaallasten doorberekend naar de taakvelden.

Voor de renteomslag-berekening verwijzen we naar het bijlagenboek.