Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingegaan. De gemeente  Goirle draagt vennootschapsbelasting af over de winsten die behaald worden uit de grondexploitatie.
De af te dragen Vpb ramen we voor 2018 op € 3.661,00. Via een onttrekking aan de algemene reserve grondexploitatie wordt de afdracht Vpb ten aanzien van de grondexploitatie teruggehaald naar de algemene dienst zodat die last per saldo budgettair neutraal uitvalt.