De raming van de post onvoorzien is bedoeld voor de dekking van niet-voorzienbare uitgaven. Sinds 2016 gaan we voor de raming van de post onvoorziene uitgaven uit van een normbedrag van € 3,00 (tot en met 2015 was dit € 4,00) per inwoner. Het geraamde bedrag komt daarmee op € 70.800,00.