Complexen in exploitatie

de Boschkens

In 2017 zijn in Boschkens Fase 6 de 41 huurwoningen van AM opgeleverd, in Boschkens Fase 5 zijn twee deelgebieden in aanbouw genomen. Ook is gestart met de bouw van de 33 woningen uit het CPO-project in Fase 4. Tweede helft 2017 zijn de 30 sociale huurwoningen van Leystromen opgeleverd. Voor Boschkens Fase 6 is een overeenkomst gesloten voor de bouw van de volgende 49 woningen door AM. In 2018 worden de plannen voor deel van Boschkens Fase 5 en voor de woningen in Fase 7 verder uitgewerkt.

Heisteeg

Voor de kavels van Ruimte voor Ruimte aan de Alphenseweg is minder belangstelling. Met Ruimte voor Ruimte is gezamenlijk gestudeerd op een andere ontwikkeling.  Ook de omwonenden zijn hier bij betrokken. Daarbij is geanticipeerd op de mogelijk toekomstige herinrichting van de Alphenseweg.