Prognose van de te verwachten resultaten

Begrippen:

Complexen in exploitatie:

exploitatie-opzet is aanwezig.

Complexen niet in exploitatie:

exploitatie-opzet is niet aanwezig.

Boekwaarde:

waarde waarvoor de activa in de boeken staat en waarvoor ze vervolgens op de balans wordt gezet.

Netto contante waarde:

de huidige waarde van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt (rente en tijdsfactor uitgeschakeld).

Eindwaarde:

waarde bij het afsluiten van een exploitatie.

Exploitatie-opzet

Project

Startdatum

Einddatum

Boekwaarde 01-01-2018

Netto contante waarde

Eindwaarde

Complexen in exploitatie:

de Boschkens

1-1-2001

31-12-2025

-930.235

-5.433.225

-6.492.767

Heisteeg (Ruimte voor Ruimte Riel)

1-1-2011

31-12-2019

-1.396.074

-264.638

-280.809

Totaal

-2.326.309

-5.697.863

-6.773.576

* Een minbedrag betekent meer opbrengsten dan uitgaven.
Vanwege die negatieve boekwaarde wordt rente vergoedt aan de grondexploitatie en onderzocht wordt hoe we dat kunnen verminderen.