Lasten
€ 4.849.545

Baten
€ -100.074

NrTaakveldBegroting 2017Begroting 2018
Lasten
0_4Overhead5.094.6104.849.544
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60400001Salarissen4110104Salarissen voormalig personeel50.00049.000
60400001Salarissen4110106Salarissen stagaires10.00010.000
60400001Salarissen4110110Salarissen directie113.800116.360
60400001Salarissen4110111Salarissen control75.74082.560
60400001Salarissen4110112Salarissen BDO739.760780.966
60400001Salarissen4110113Salarissen Ontwikkeling159.241163.208
60400001Salarissen4110114Salarissen VVH118.020113.580
60400001Salarissen4110115Salarissen R&B113.829121.428
60400001Salarissen4110116Salarissen MDV244.559279.100
60400001Salarissen4110117Salarissen Ondersteuning1.023.0691.065.759
60400001Salarissen4110118Jubileum uitkering10.00010.000
60400001Salarissen4110119Individuele beloningsdifferentiatie25.00025.000
60400001Salarissen4110121Individuele beloningsdif. in natura5.0005.000
60400001Salarissen4110122Verhaalde salarissen40.00049.154
60400001Salarissen4351001Inhuur personeel72.00040.000
60400001Salarissen4380030Uitbestede werkzaamheden5.5005.500
60400001Salarissen4380052Toelage internet en pc1.5001.500
60400001Salarissen4380053Reis / verblijfkosten onbelast58.00060.000
60400001Salarissen4380071Parkeerkosten dienstreis2.0000
60400001Salarissen4750001Verrekening overhead-578.934-610.303
60400002Inhuur personeel4351001Inhuur personeel40.00065.000
60400011Inkoop en aanbesteding4351001Inhuur personeel4.0000
60400011Inkoop en aanbesteding4380067Contributies200200
60400011Inkoop en aanbesteding4380999Overige goederen en diensten3.0003.030
60400012AO/IC4351001Inhuur personeel30.0000
60400021Interne communicatie4380018Productie communicatie middelen1.0501.050
60400022Externe communicatie4351001Inhuur personeel38.0000
60400022Externe communicatie4380055Telefoon-telefax-zendmachtiging200205
60400022Externe communicatie4380058Advertenties en overige publicatiekosten36.96037.600
60400022Externe communicatie4380999Overige goederen en diensten3.1003.150
60400023Promotie en representatie4380019Representatiekosten tbv externen6.5005.050
60400023Promotie en representatie4380044Licenties5.0005.000
60400031Mobiliteit / personeelsstromen4110126Vergoedingen en verstrekkingen personeel500500
60400031Mobiliteit / personeelsstromen4380058Advertenties en overige publicatiekosten7.5007.575
60400031Mobiliteit / personeelsstromen4380066Advieskosten28.3505.400
60400031Mobiliteit / personeelsstromen4380067Contributies10.50010.600
60400031Mobiliteit / personeelsstromen4380999Overige goederen en diensten1.0701.000
60400032Persoonlijke ontwikkeling / opleiding4380012Maaltijden / consumpties (zakelijk)1.5001.500
60400032Persoonlijke ontwikkeling / opleiding4380059Conferenties-cursussen,bijscholingen133.440137.150
60400033Personeelsactiviteiten4110125Personeelsactiviteiten belast13.00015.500
60400033Personeelsactiviteiten4110126Vergoedingen en verstrekkingen personeel500500
60400033Personeelsactiviteiten4380019Representatiekosten tbv externen2.8703.000
60400033Personeelsactiviteiten4380073Personeelsactiviteiten onbelast4.0000
60400033Personeelsactiviteiten4380074Vergoedingen en verstrekkingen personeel2.0002.000
60400033Personeelsactiviteiten4380999Overige goederen en diensten10.33012.000
60400034Arbo en ziekteverzuim4380066Advieskosten23.00022.000
60400034Arbo en ziekteverzuim4380999Overige goederen en diensten1.5150
60400035Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie4380010Onderhoud diversen7.5007.575
60400035Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie4380047Alg. (WA) verzekering27.9400
60400035Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie4380049Overige verzekeringen14.87017.000
60400035Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie4380066Advieskosten4.2754.350
60400035Arbeidsvoorwaarden / rechtspositie4380999Overige goederen en diensten16.00016.200
60400036OR / GO4380003Boeken-tijdschriften-abonn.600600
60400036OR / GO4380059Conferenties-cursussen,bijscholingen8.0008.100
60400036OR / GO4380999Overige goederen en diensten500505
60400037Personeels en salarisadministratie4380030Uitbestede werkzaamheden44.48047.600
60400037Personeels en salarisadministratie4380044Licenties27.50029.575
60400037Personeels en salarisadministratie4380066Advieskosten10.0000
60400037Personeels en salarisadministratie4380999Overige goederen en diensten510515
60400041Andere overheid / digitale dienstverl.4730001Afschrijvingen39.43610.944
60400041Andere overheid / digitale dienstverl.4740001Toegerekende rente kapitaalwerken1.972219
60400042Nieuwe dienstverlening4380044Licenties5.0000
60400042Nieuwe dienstverlening4380059Conferenties-cursussen,bijscholingen15.0000
60400042Nieuwe dienstverlening4380066Advieskosten35.0252.550
60400042Nieuwe dienstverlening4380999Overige goederen en diensten21.0404.080
60400043Telefonie en internet4380010Onderhoud diversen3.0003.030
60400043Telefonie en internet4380055Telefoon-telefax-zendmachtiging92.72593.652
60400044Automatisering4380005Aankoop / vervanging goederen & hardware1.5751.575
60400044Automatisering4380030Uitbestede werkzaamheden734.190734.190
60400044Automatisering4380044Licenties235.660239.570
60400044Automatisering4380063Netwerkverbindingen21.06037.500
60400044Automatisering4380999Overige goederen en diensten30.82023.050
60400044Automatisering4730001Afschrijvingen30.14917.620
60400044Automatisering4740001Toegerekende rente kapitaalwerken1.519612
60400045Informatiebeveiliging4380030Uitbestede werkzaamheden10.00010.100
60400045Informatiebeveiliging4380044Licenties4.1004.170
60400045Informatiebeveiliging4380066Advieskosten10.3507.120
60400045Informatiebeveiliging4380999Overige goederen en diensten5.0005.085
60400051Kabinetszaken4380019Representatiekosten tbv externen10.5707.150
60400052Commissie voor bezwaarschriften4380050Presentiegelden13.80016.500
60400052Commissie voor bezwaarschriften4380066Advieskosten5.5503.000
60400053Juridisch advies4380066Advieskosten19.72511.850
60400062Exploitatie gemeentehuis4210002Onroerende zaak belasting14.96516.130
60400062Exploitatie gemeentehuis4210003Rioolbelasting755701
60400062Exploitatie gemeentehuis4210004Waterschapslasten2.3142.340
60400062Exploitatie gemeentehuis4320004Aanschaf kantoormachines7.8607.940
60400062Exploitatie gemeentehuis4351001Inhuur personeel6.0000
60400062Exploitatie gemeentehuis4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)53.98655.530
60400062Exploitatie gemeentehuis4380013Waterverbruik1.0801.090
60400062Exploitatie gemeentehuis4380016Gas19.19023.000
60400062Exploitatie gemeentehuis4380017Elektriciteit25.00020.350
60400062Exploitatie gemeentehuis4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant80.00080.800
60400062Exploitatie gemeentehuis4380044Licenties11.6005.000
60400062Exploitatie gemeentehuis4380048Opstal- en inventarisverzekering7.2007.545
60400062Exploitatie gemeentehuis4380049Overige verzekeringen1.2201.230
60400062Exploitatie gemeentehuis4380074Vergoedingen en verstrekkingen personeel1.5000
60400062Exploitatie gemeentehuis4380999Overige goederen en diensten0240
60400062Exploitatie gemeentehuis4720001Toevoeging aan voorzieningen26.23527.460
60400062Exploitatie gemeentehuis4730001Afschrijvingen114.528121.516
60400062Exploitatie gemeentehuis4740001Toegerekende rente kapitaalwerken42.82233.969
60400063Restauratieve voorziening personeel4110125Personeelsactiviteiten belast1.0001.000
60400063Restauratieve voorziening personeel4380010Onderhoud diversen1.0501.060
60400063Restauratieve voorziening personeel4380011Inkoop koffie / theeverstrekking20.76021.000
60400063Restauratieve voorziening personeel4380012Maaltijden / consumpties (zakelijk)500500
60400063Restauratieve voorziening personeel4380030Uitbestede werkzaamheden14.61014.800
60400063Restauratieve voorziening personeel4380041Huur koffie automaten5.0005.050
60400071Archief - externe opslag4380012Maaltijden / consumpties (zakelijk)5000
60400071Archief - externe opslag4380030Uitbestede werkzaamheden10.00010.100
60400071Archief - externe opslag4720001Toevoeging aan voorzieningen1.8001.800
60400071Archief - externe opslag4730001Afschrijvingen5.4595.459
60400071Archief - externe opslag4740001Toegerekende rente kapitaalwerken856575
60400072Archief - statisch & beheertoezicht4351001Inhuur personeel20.0000
60400072Archief - statisch & beheertoezicht4380030Uitbestede werkzaamheden75.00080.000
60400073Collectiebeheer4380003Boeken-tijdschriften-abonn.60.30060.900
60400074Digitaal archief4110112Salarissen BDO16.0000
60400074Digitaal archief4380030Uitbestede werkzaamheden32.0000
60400074Digitaal archief4380044Licenties53.94054.500
60400074Digitaal archief4380063Netwerkverbindingen28.5100
60400074Digitaal archief4380066Advieskosten32.0000
60400075Centrale inkoop4380001Schrijf- en bureaubenodigheden12.60012.700
60400075Centrale inkoop4380004Dienst- en werkkleding2.3002.300
60400075Centrale inkoop4720001Toevoeging aan voorzieningen2.6002.600
60400076Reprografie4380002Druk en bindwerk14.50014.600
60400076Reprografie4720001Toevoeging aan voorzieningen3.2003.200
60400077Postverzending4380054Porti27.27027.500
60400077Postverzending4720001Toevoeging aan voorzieningen1.3001.300
60400081Overige bedrijfskosten financien4351001Inhuur personeel12.0000
60400081Overige bedrijfskosten financien4380030Uitbestede werkzaamheden15.00015.150
60400081Overige bedrijfskosten financien4380049Overige verzekeringen2.3402.350
60400081Overige bedrijfskosten financien4380067Contributies350350
60400063Restauratieve voorziening personeel4351001Inhuur personeel05.000
60400081Overige bedrijfskosten financien4380047Alg. (WA) verzekering028.500
Totaal Lasten5.094.6104.849.544
Baten
0_4Overhead-85.720-100.074
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60400001Salarissen8380010Doorberekende goederen / diensten derden-80.000-89.154
60400043Telefonie en internet8380006Bijdrage WN priv+® gebruik telefoon-4.500-4.500
60400043Telefonie en internet8380007Bijdrage WN telefoontoestel-720-720
60400081Overige bedrijfskosten financien8380010Doorberekende goederen / diensten derden-500-500
60400062Exploitatie gemeentehuis8438001Inkomensoverdrachten - overige instellin0-5.200
Totaal Baten-85.720-100.074
Totaal5.008.8904.749.471

Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Het resultaat van dit programma is €

4.749.471,00

(nadeel).

Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017.

LASTEN

De lasten voor dit programma zijn €

245.065,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Hogere salarislasten ad € 128.000,00 vanwege de generieke salariskostenstijging en extra formatie;
 • Lagere inhuurkosten ad € 137.000,00 vanwege de extra formatie vanaf 2018;
 • Lagere overheadverrekening vanwege andere toerekening grondexploitatie ad € 31.000,00. Alleen de toerekening van de overhead aan de complexen van de actieve grondpolitiek mogen geboekt worden en die van de passieve grondpolitiek niet meer;
 • Lagere lasten ad € 23.000,00 vanwege de incidentele wervingsprocedure voor een gemeentesecretaris in 2017;
 • Lagere lasten ad € 108.000,00 vanwege het incidentele budget Digitaal Archief dat in 2017 dient te worden afgerond en daarmee niet wordt begroot in 2018;
 • Lagere lasten ad € 70.000,00 vanwege incidenteel budget Nieuwe Dienstverlening dat in 2017 dient te worden afgerond en daarmee niet wordt begroot in 2018;
 • Lagere lasten ad € 21.000,00 vanwege incidentele overhevelingen vanuit 2016 naar 2017, in het kader van het opleidingsbudget en de salarisadministratie;
 • Lagere lasten ad € 10.000,00 vanwege  het digitaliseren van de personeelsdossiers dat in 2017 wordt uitgevoerd;
 • Hogere ICT lasten ad € 13.000,00 voor het beter doorgeleiden van gegevens;
 • Lagere lasten vanwege incidentele kosten in 2017 voor de aanschaf van een softwarescanner ad

€ 6.000,00;

 • Hogere lasten ad € 5.000,00 vanwege de overheveling van het archief vanuit LOG;
 • Hogere incidentele lasten ad € 15.000,00 voor vorming en opleiding voor specifiek de afdeling VVH;
 • Hogere incidentele ad € 41.000,00  vanwege extra eenmalige werkzaamheden voor DIV vanwege de implementatie van InProces;
 • Lagere lasten vanwege incidentele extra raming voor juridisch advies in 2017 ad € 8.000,00;
 • Lagere afschrijvingen ad € 34.000,00.

BATEN

De baten voor dit programma zijn €

14.354,00

 hoger geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Hogere doorberekening van de salarislasten vanwege de generieke salariskostenstijging ad € 9.000,00;
 • Hogere baten vanwege subsidie voor de te plaatsen zonnepanelen ad € 5.000,00.

Meerjarenramingen

Taakveld

2018

2019

2020

2021

0_4

Overhead

L

4.849.545

4.853.821

4.882.865

4.958.481

B

-100.074

-101.499

-102.945

-104.413

2018

2019

2020

2021

Totaal lasten

4.849.545

4.853.821

4.882.865

4.958.481

Totaal baten

-100.074

-101.499

-102.945

-104.413

Saldo programma

4.749.471

4.752.322

4.779.920

4.854.068

Toelichting meerjarenramingen

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

 • een stijging van de salarislasten met 1,50% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
 • een stijging van de budgetten met 1,70% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • een stijging van de inkomsten van derden met 1,50% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);

Overzicht bestaand en nieuw beleid

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Saldo bestaand beleid

4.749.471

4.752.322

4.779.920

4.854.068

Lasten nieuw beleid

442.100

237.000

237.000

237.000

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

Exploitatieresultaat

5.191.571

4.989.322

5.016.920

5.091.068

Mutaties reserves bestaand beleid

83.000

42.000

-

-

Mutaties reserves nieuw beleid

205.100

-

-

-

Saldo

4.903.471

4.947.322

5.016.920

5.091.068

Beleidsintensiveringen

Exploitatie

Personeelsformatie

€ 255.000,00

Binnen de organisatie zijn er veel signalen van een hoge werkdruk. Dit signaal is bekrachtigd in het in 2016 gehouden medewerkertevredenheidsonderzoek. Op het moment dat de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerker verstoord raakt, spreekt men van werkdruk. Dat leidt tot gezondheidsklachten.
De verzuimstatistieken laten zien dat er een toename is van verzuim wat om die reden als werkgerelateerd kan worden aangemerkt. De hoeveelheid projecten, veranderende wetgeving en autonome ontwikkelingen zoals bv binnen het sociaal domein en de Omgevingswet werken door binnen de gehele organisatie. Medewerkers zijn toegewijd en bereid om een stapje harder te lopen, echter is de grens van wat van mensen mag worden verwacht op meerdere plaatsen in de organisatie bereikt en zelfs overschreden. Gevolgen hiervan zijn (langdurig) verzuim en inhuurkosten om uitval op te vangen. Een aantal concrete voorbeelden hiervan zijn:

 • Sociale Zaken: de ontwikkelingen binnen het sociaal domein; de transities werken blijvend door tot in de gehele organisatie;
 • Invoering van de Omgevingswet vraagt om de nodige inspanningen;
 • Veranderende dienstverlening vraagt om een andere en intensievere inzet van de communicatiemensen en -middelen zoals social media en de website.
 • Invoering van de kwaliteitscriteria op het gebied van veiligheid, toezicht en handhaving.

Uit de gemeentelijke benchmark van bureau Berenschot (eind 2015) is gebleken dat de gemeente Goirle gemiddeld 19% minder formatie inzet dan gemeenten van vergelijkbare grootte uit de referentiegroep. De formatie is nu niet meer toereikend om alle taken (met inzet van eigen medewerkers) uit te voeren. Met nog meer taken en autonome ontwikkelingen die op ons afkomen zal deze ontwikkeling zich alleen maar doorzetten. Nadrukkelijk zal moeten worden bezien hoe dit kan worden aangepakt. Zowel in de preventieve als in de reactieve sfeer. Hierbij kan worden gedacht aan prioritering passend bij de personeelsomvang, bieden van afdoende coaching en opleidingen. UItbreiding van de formatie in 2018 zal nodig zijn om alle taken te kunnen blijven uitvoeren en inhuur van externen te beperken. Voor een nadere specificatie van de incidentele en structurele uitbreidingen van de formatie zie bijlage 3.

Bijkomende personeelslasten

€ 75.000,00

In verband met de substantiële uitbreiding van de formatie wordt ook rekening gehouden met een bedrag per personeelslid van € 7.500,00 voor bijkomende kosten zoals de inrichting van de werkplek, de bijdrage per werkplek voor ict e.d.
Omdat op diverse plekken er sprake is van het inwisselen van tijdelijke inhuur naar vaste formatie wordt voor dit onderdeel rekening gehouden met 10 medewerkers.

Nieuwe dienstverlening

€ 178.100,00

a.   Projectleiding  zaakgericht werken

Voor de tijdelijke uitbreiding voor de projectleiding zaakgericht werken wordt een budget gereserveerd van € 10.000,00.

b.   Extra inhuur/finetunen zaaktypes

Hiervoor wordt een budget, eenmalig, gereserveerd van € 8.100,00.

c.   Implementatie ZGW Soza

We verwachten dat er een "doorrol" zal zijn van dit deelproject in 2018. Het inrichtingen van alle Soza-processen en de implementatie van de nieuwe werkwijze, het opleiden van de medewerkers, en de nazorg hierop, loopt nog door in Q1 en Q2  van 2018

Inhuur extra functioneel beheer. 26 dagen, inrichten zaaktypen

€ 23.000,00

Projectleiding / verandermanagement

€ 10.000,00

Floorwalking, implementatie

€   7.000,00

Totaal nodig

€ 40.000,00

d.   KCC Functionaliteit

Voor het inrichten, implementeren, opleiden en trainen van het KCC

extern een projectleider, 1 halve dag pw gedurende een jaar

€ 10.000,00

extra functioneel beheer, inrichten kcc module

€ 13.000,00

Totaal nodig

€ 23.000,00

e.   Business case vergunningen VVH

Inrichting ZGW afdeling VVH (VVH) op basis van concept businesscase.
De inrichting / aansluiting van de vergunningsprocessen in het zaaksysteem zal zowel interne capaciteit van de afdeling vergen, als externe capaciteit. Hierbij denken we aan externe technische kennis voor functioneel beheer in het VTH domein en externe projectleiding.

Projectleiding / verandermanagement

€ 10.000,00

Inrichting, functioneel beheer , incidenteel

€ 35.000,00

Totaal

€ 45.000,00

Leveranciers, structureel beheer koppeling

€ 14.000,00

per jaar

f.   Doorontwikkeling per afdeling (OND)

Voor de doorontwikkeling per afdeling zal in 2018 ook aandacht zijn. Rondgang per afdeling welke werkprocessen er specifiek kunnen worden ingericht in het zaaksysteem. Uitfaseren van GRS als archiefsysteem. Vervangingsbesluit. Optimaliseren dienstverlening m.b.v. het zaaksysteem, nieuwe webformulieren.

Externe projectleiding 2018

€ 20.000,00

Aanschaf zoekmodule C-content (ontsluiting archief)

€ 5.000,00

per jaar

g.   Implementatie nieuwe user interface van InProces (OND)

De aanpak voor de implementatie van de nieuwe User Interface  wordt opgesteld in overleg met de leverancier en uitrol vindt naar verwachting Q3 en Q4 van 2018 plaats.

Training eindgebruikers

€ 8.000,00

Floorwalking 2 weken

€ 7.000,00

Inrichting, migratie, functioneel beheer   13 dagen

€ 12.000,00

Kosten migratie, leverancier Brein

€ 10.000,00

Totaal

€ 37.000,00

Plaatsonafhankelijk werken

€ 25.000,00

Een onderdeel van het Nieuwe Werken is dat er behoefte is naar plaats-onafhankelijk werken. Ook de invoering van het zaakgericht werken draagt hierin bij. Zaakgericht werken maakt het mogelijk een proces van voor tot achter geheel digitaal af te handelen. Digitaal werken, digitaal vergaderen, een dossier 'onder de arm' ergens mee naartoe nemen, het zijn allemaal factoren die aanleiding geven tot de wens om meer dan nu plaats onafhankelijk te kunnen werken. Het huidige aanbod van ICT-middelen dient hiertoe te worden uitgebreid met een keuzemogelijkheid voor een laptop of tablet. Dit leidt tot een verhoging van de kosten per werkplek en hiertoe dient het ICT budget te worden opgehoogd.
Kosten: € 15.000,00 structureel.

Papierloos werken

€ 7.000,00

In de agendacommissie is afgesproken om in juni 2017 een aanpak neer te leggen om met de gemeenteraad papierloos te gaan werken. Indien hiervoor wordt gekozen dient duidelijk te worden welke kosten hier aan verbonden zijn. Kosten zijn mede afhankelijk van de keuzes die uiteindelijk gemaakt worden. Voor nu ramen we een voorlopig bedrag.
Kosten: € 5.000,00 (licenties etc), € 2.000,00 overig eenmalig/implementatie.

WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren)

€ 15.000,00

Om de transitie naar de nieuwe rechtspositie van ambtenaren goed te laten verlopen is het nodig dat we juridisch advies kunnen inwinnen om tot op organisatie- maar ook op individueel niveau de overgang zo goed mogelijk vorm te geven. De post voor juridische advisering op het gebied van rechtspositie dient hiertoe eenmalig te worden verhoogd.
Kosten: € 15.000,00.

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

2018

2019

2020

2021

secretariele ondersteuning cie bezwaar

25.000

25.000

-

-

projectleiding ZGW

10.000

-

-

-

extra inhuur/fintunen zgw

8.100

-

-

-

implementatie ZGW/Soza

40.000

-

-

-

kcc functionaliteit

23.000

-

-

-

business case vergunningen VVH

45.000

-

-

-

adviezen vanwege de WNRA

15.000

-

-

-

papierloos werken

7.000

-

-

-

doorontwikkeling ZGW Ondersteuning

20.000

-

-

-

implementatie nieuwe interface InProces

37.000

-

-

-

Incidentele baten

2018

2019

2020

2021

beschikking awr:

secretariele ondersteuning cie bezwaar

25.000

25.000

-

-

projectleiding ZGW

10.000

-

-

-

extra inhuur/fintunen zgw

8.100

-

-

-

implementatie ZGW/Soza

40.000

-

-

-

kcc functionalitteit

23.000

-

-

-

business case vergunningen VVH

45.000

-

-

-

adviezen vanwege de WNRA

15.000

-

-

-

papierloos werken

7.000

-

-

-

doorontwikkeling ZGW Ondersteuning

20.000

-

-

-

implementatie nieuwe interface InProces

37.000

-

-

-