Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Totaal lasten

29.293.418

29.594.639

28.136.780

Totaal baten

-6.210.021

-6.018.845

-6.057.377

Saldo programma

23.083.398

23.575.794

22.079.403

Lasten
€ 28.136.780

Baten
€ -6.057.377

NrTaakveldBegroting 2017Begroting 2018
Lasten
0_2Burgerzaken947.182913.238
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4110109Salarissen babsen5.0005.000
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4110116Salarissen MDV325.304339.384
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4380010Onderhoud diversen2.0003.500
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4380012Maaltijden / consumpties (zakelijk)2.0002.500
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4380030Uitbestede werkzaamheden50.0000
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4380057Controlekosten2.5002.500
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4380067Contributies1.5001.600
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4380999Overige goederen en diensten4.5003.500
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4730001Afschrijvingen1.6671.667
10200001Directe bedrijfslasten burgerzaken4740001Toegerekende rente kapitaalwerken250167
60200001Documenten burgerzaken4380001Schrijf- en bureaubenodigheden1.5251.750
60200001Documenten burgerzaken4380019Representatiekosten tbv externen1.0001.000
60200002Documenten rijbewijzen4380015Aankoop eigen verklaring10.00010.000
60200003Documenten burgerlijke stand4380001Schrijf- en bureaubenodigheden1.5001.500
60200003Documenten burgerlijke stand4380019Representatiekosten tbv externen1.5002.000
60200003Documenten burgerlijke stand4380999Overige goederen en diensten2.1002.100
60200006Verkiezingen4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant2.0002.000
60200006Verkiezingen4380050Presentiegelden9.0008.500
60200006Verkiezingen4380054Porti7.0007.000
60200006Verkiezingen4380999Overige goederen en diensten12.00012.000
60200006Verkiezingen4730001Afschrijvingen1.9461.946
60200006Verkiezingen4740001Toegerekende rente kapitaalwerken9739
60200008Leges adm. persoonsgegevens4431001Rijksleges15.24116.000
60200009Leges reisdocumenten4431001Rijksleges136.471145.865
60200010Leges rijbewijzen4431001Rijksleges32.00026.980
68300006Directe bedrijfslasten geoinformatie4110115Salarissen R&B170.516164.641
68300006Directe bedrijfslasten geoinformatie4380005Aankoop / vervanging goederen & hardware1.5481.563
68300006Directe bedrijfslasten geoinformatie4380010Onderhoud diversen44.41244.856
68300006Directe bedrijfslasten geoinformatie4380061Metingen34.60034.946
68300006Directe bedrijfslasten geoinformatie4380062Data en Klic-meldingen7.7467.823
68300006Directe bedrijfslasten geoinformatie4380066Advieskosten52.75453.282
68300006Directe bedrijfslasten geoinformatie4380999Overige goederen en diensten7.5057.629
4_1Openbaar basisonderwijs50.39152.737
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
64100001Gymnastiekgebouwen openbaar onderwijs4380040Huur gebouwen50.39152.737
4_2Onderwijshuisvesting1.469.6431.401.827
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
14200001Directe bedrijfslasten onderwijshuisvest4110113Salarissen Ontwikkeling44.04045.438
64200001Beleid huisvesting voorziening onderwijs4380030Uitbestede werkzaamheden10.00010.000
64200001Beleid huisvesting voorziening onderwijs4380066Advieskosten5.0005.000
64200002Huisvesting aangelegenheden openbaar ond4380045Vandalismeschade3.0003.000
64200003Huisvesting aangelegenheden byzonder ond4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)5.0002.500
64200003Huisvesting aangelegenheden byzonder ond4380045Vandalismeschade10.00010.000
64200004Huisvesting aangelegenheden voortgez ond4380045Vandalismeschade2.5002.500
64200005Brede School Boschkens Oost4380040Huur gebouwen238.650238.650
64200005Brede School Boschkens Oost4380999Overige goederen en diensten12.57012.696
64200006Brede School Frankische Driehoek4380040Huur gebouwen192.614194.540
64200007Schoolgebouwen openbaar onderwijs4210002Onroerende zaak belasting9.2659.921
64200007Schoolgebouwen openbaar onderwijs4380048Opstal- en inventarisverzekering5.1875.239
64200007Schoolgebouwen openbaar onderwijs4730001Afschrijvingen115.869115.887
64200007Schoolgebouwen openbaar onderwijs4740001Toegerekende rente kapitaalwerken48.46836.459
64200008Schoolgebouwen bijzonder onderwijs4210002Onroerende zaak belasting17.15020.950
64200008Schoolgebouwen bijzonder onderwijs4210003Rioolbelasting185183
64200008Schoolgebouwen bijzonder onderwijs4380048Opstal- en inventarisverzekering8.1908.272
64200008Schoolgebouwen bijzonder onderwijs4730001Afschrijvingen310.950313.957
64200008Schoolgebouwen bijzonder onderwijs4740001Toegerekende rente kapitaalwerken222.079175.066
64200009Gymnastiekgebouwen bijzonder onderwijs4380040Huur gebouwen62.40650.137
64200010Schoolgebouwen voortgezet onderwijs4210002Onroerende zaak belasting30.21532.022
64200010Schoolgebouwen voortgezet onderwijs4380048Opstal- en inventarisverzekering13.68213.820
64200010Schoolgebouwen voortgezet onderwijs4730001Afschrijvingen74.88774.895
64200010Schoolgebouwen voortgezet onderwijs4740001Toegerekende rente kapitaalwerken27.73620.695
4_3Onderwijsbeleid en leerlingzaken914.979947.091
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
14300001Directe bedrijfslast onderwijsbeleid-ONT4110113Salarissen Ontwikkeling42.62350.498
14300002Directe bedrijfslast leerlingvervoer-MDV4110116Salarissen MDV9.3633.728
64300001Schoolgebouwen speciaal onderwijs4420007Subsidies niet productgebonden342.408369.722
64300002Beleid lokaal onderwijs4380999Overige goederen en diensten2.0002.000
64300002Beleid lokaal onderwijs4420007Subsidies niet productgebonden42.61642.616
64300002Beleid lokaal onderwijs4420008Subsidies B2B68.94568.945
64300003Brede School4420008Subsidies B2B47.20047.200
64300004Onderwijsondersteunende voorzieningen4380067Contributies1.0001.000
64300004Onderwijsondersteunende voorzieningen4380999Overige goederen en diensten9.250250
64300004Onderwijsondersteunende voorzieningen4420008Subsidies B2B100.049100.049
64300005Leerplichtwet4380067Contributies500500
64300006Leerlingenvervoer4341001Vergoeding vervoer leerlingen90.00090.000
64300006Leerlingenvervoer4380030Uitbestede werkzaamheden18.00018.000
64300007Peuterspeelzalen - ONT4420007Subsidies niet productgebonden23.11534.673
64300007Peuterspeelzalen - ONT4420008Subsidies B2B102.000102.000
64300008Peuterspeelzalen - REB4380040Huur gebouwen15.91015.910
5_1Sportbeleid en activering355.848264.248
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
15100001Directe bedrijfslasten sportbeleid4110115Salarissen R&B74.51477.556
65100001Communicatie (huldiging)4380068Kosten huldiging5.1005.150
65100002Combinatiefunctie4420007Subsidies niet productgebonden55.9800
65100002Combinatiefunctie4420008Subsidies B2B145.62495.800
65100003Overige sportsubsidies4420008Subsidies B2B4.5474.547
65100004Bewegingsonderwijs4420008Subsidies B2B66.83366.833
65100005Activiteiten sport / recreatie4380019Representatiekosten tbv externen2.5002.000
65100005Activiteiten sport / recreatie4380999Overige goederen en diensten750750
15100001Directe bedrijfslasten sportbeleid4110113Salarissen Ontwikkeling011.612
5_2Sportaccommodaties1.248.5361.181.763
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
65200001Sportpark vd Wildenberg (terreinen)4380008Dagelijks beheer en onderhoud310.955282.300
65200001Sportpark vd Wildenberg (terreinen)4730001Afschrijvingen218.004218.955
65200001Sportpark vd Wildenberg (terreinen)4740001Toegerekende rente kapitaalwerken55.09139.723
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4210002Onroerende zaak belasting9.72010.504
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4210003Rioolbelasting1.1451.067
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4210004Waterschapslasten895895
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)31.62132.000
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4380016Gas3.5003.500
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4380017Elektriciteit3.0003.100
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4380048Opstal- en inventarisverzekering2.4172.440
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4720001Toevoeging aan voorzieningen20.94022.200
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4730001Afschrijvingen47.69133.250
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)4740001Toegerekende rente kapitaalwerken7.2594.378
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4210002Onroerende zaak belasting2.0002.153
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4210003Rioolbelasting185172
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4210004Waterschapslasten138138
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)8.9239.000
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4380008Dagelijks beheer en onderhoud50.25040.650
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4380048Opstal- en inventarisverzekering238240
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4720001Toevoeging aan voorzieningen4.9005.200
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4730001Afschrijvingen2.0291.532
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)4740001Toegerekende rente kapitaalwerken497327
65200004Tenniscomplex Riel4380048Opstal- en inventarisverzekering230232
65200004Tenniscomplex Riel4730001Afschrijvingen1.8061.952
65200004Tenniscomplex Riel4740001Toegerekende rente kapitaalwerken1.3031.006
65200006Sporthal de Haspel4210002Onroerende zaak belasting6.2456.638
65200006Sporthal de Haspel4210003Rioolbelasting600557
65200006Sporthal de Haspel4210004Waterschapslasten1.0601.060
65200006Sporthal de Haspel4320005Aanschaf materialen sport4.4804.524
65200006Sporthal de Haspel4351001Inhuur personeel30.00030.300
65200006Sporthal de Haspel4380004Dienst- en werkkleding1.2151.227
65200006Sporthal de Haspel4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)30.50030.805
65200006Sporthal de Haspel4380008Dagelijks beheer en onderhoud77.28078.053
65200006Sporthal de Haspel4380013Waterverbruik775775
65200006Sporthal de Haspel4380016Gas26.21018.472
65200006Sporthal de Haspel4380017Elektriciteit13.33513.548
65200006Sporthal de Haspel4380048Opstal- en inventarisverzekering2.4422.467
65200006Sporthal de Haspel4380055Telefoon-telefax-zendmachtiging1.5701.585
65200006Sporthal de Haspel4720001Toevoeging aan voorzieningen8.9209.460
65200006Sporthal de Haspel4730001Afschrijvingen31.46350.772
65200006Sporthal de Haspel4740001Toegerekende rente kapitaalwerken7.7648.104
65200007Gymzaal de Vendelier4730001Afschrijvingen3.6980
65200007Gymzaal de Vendelier4740001Toegerekende rente kapitaalwerken10.74310.743
65200008Gymzaal Riel4210002Onroerende zaak belasting1.335445
65200008Gymzaal Riel4210003Rioolbelasting22535
65200008Gymzaal Riel4210004Waterschapslasten237240
65200008Gymzaal Riel4320005Aanschaf materialen sport2.2412.263
65200008Gymzaal Riel4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)3.6303.670
65200008Gymzaal Riel4380008Dagelijks beheer en onderhoud2.1702.192
65200008Gymzaal Riel4380013Waterverbruik133140
65200008Gymzaal Riel4380016Gas5.9756.000
65200008Gymzaal Riel4380017Elektriciteit1.0701.080
65200008Gymzaal Riel4380048Opstal- en inventarisverzekering355358
65200008Gymzaal Riel4720001Toevoeging aan voorzieningen1.8101.920
65200008Gymzaal Riel4740001Toegerekende rente kapitaalwerken272218
65200009Gymzaal de Wissel4380030Uitbestede werkzaamheden13.23013.400
65200009Gymzaal de Wissel4730001Afschrijvingen11.5430
65200009Gymzaal de Wissel4740001Toegerekende rente kapitaalwerken9.6839.683
65200010Zwembad Waterspoor4420006Subsidie aan marktproducenten151.590154.115
5_3Cultuurpresentatie, productie en partic.504.204474.745
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
15300001Directe bedrijfslasten cultuur4110113Salarissen Ontwikkeling54.59427.850
65300001Oranje Comite4380999Overige goederen en diensten3.5453.545
65300002Muziekonderwijs4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)12.92513.055
65300002Muziekonderwijs4380040Huur gebouwen39.17539.576
65300002Muziekonderwijs4380999Overige goederen en diensten4.0004.000
65300002Muziekonderwijs4420008Subsidies B2B299.380302.374
65300003Accommodatiebeleid subsidies4420007Subsidies niet productgebonden1.625813
65300003Accommodatiebeleid subsidies4420008Subsidies B2B33.19733.197
65300004Leges nieuw subsidie beleid4420007Subsidies niet productgebonden5.0005.000
65300007Overige taken commissie kunst en cultuur4380019Representatiekosten tbv externen2.0002.000
65300007Overige taken commissie kunst en cultuur4380050Presentiegelden4.5004.500
65300008Bruisfonds (KRC)4420008Subsidies B2B15.42810.000
65300009Culturele evenementen4420007Subsidies niet productgebonden750750
65300010Cultuureducatie4380030Uitbestede werkzaamheden12.73012.730
65300010Cultuureducatie4420008Subsidies B2B15.35515.355
6_1Samenkracht en burgerparticipatie2.687.9741.933.852
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
16100001Directe bedrijfslasten WMO - ONT4110113Salarissen Ontwikkeling147.491115.494
16100002Directe bedrijfslasten WMO - REB4110115Salarissen R&B97.398100.551
16100003Directe bedrijfslasten WMO - MDV4110112Salarissen BDO19.47019.893
16100003Directe bedrijfslasten WMO - MDV4110114Salarissen VVH6.0000
16100003Directe bedrijfslasten WMO - MDV4110116Salarissen MDV499.8347.456
66100001Incidentele subsidies4420008Subsidies B2B15.42810.000
66100002Indexering subsidies4420008Subsidies B2B60.05740.000
66100003WMO diversen4380999Overige goederen en diensten5.1005.100
66100003WMO diversen4420007Subsidies niet productgebonden33.66233.662
66100004Zorg / maatschappelijke dienstverlening4380030Uitbestede werkzaamheden8.0008.000
66100004Zorg / maatschappelijke dienstverlening4380999Overige goederen en diensten55.5490
66100004Zorg / maatschappelijke dienstverlening4420007Subsidies niet productgebonden36.36936.369
66100004Zorg / maatschappelijke dienstverlening4420008Subsidies B2B453.151466.305
66100005Open bejaardenwerk4420008Subsidies B2B6.2006.200
66100006Vrijwilligersprijs4380999Overige goederen en diensten7.0007.500
66100007Vrijwilligerswerk4380049Overige verzekeringen3.2503.250
66100008Gemeenschapshuizen4420007Subsidies niet productgebonden80.1760
66100008Gemeenschapshuizen4420008Subsidies B2B413.412417.545
66100008Gemeenschapshuizen4730001Afschrijvingen37.93836.767
66100008Gemeenschapshuizen4740001Toegerekende rente kapitaalwerken6.6165.043
66100009Uitvoering jeugdbeleidsplan4380030Uitbestede werkzaamheden6.5006.500
66100009Uitvoering jeugdbeleidsplan4380999Overige goederen en diensten16.93217.100
66100010Jeugd en jongerenwerk4420008Subsidies B2B241.478225.323
66100011Kinderopvang4380066Advieskosten34.39434.400
66100011Kinderopvang4720001Toevoeging aan voorzieningen3.9504.200
66100011Kinderopvang4730001Afschrijvingen7.87613.937
66100011Kinderopvang4740001Toegerekende rente kapitaalwerken17.72913.936
66100012Jeugdgemeenteraad4380999Overige goederen en diensten1.1501.150
66100013Uitvoeringskosten WMO4380019Representatiekosten tbv externen5.0005.000
66100013Uitvoeringskosten WMO4380999Overige goederen en diensten2.0002.000
66100013Uitvoeringskosten WMO4420007Subsidies niet productgebonden13.00013.000
66100014Kinderopvang (Humanitas)4210002Onroerende zaak belasting1.8251.367
66100014Kinderopvang (Humanitas)4210003Rioolbelasting185172
66100014Kinderopvang (Humanitas)4210004Waterschapslasten116117
66100014Kinderopvang (Humanitas)4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)3.2643.297
66100014Kinderopvang (Humanitas)4380048Opstal- en inventarisverzekering985995
66100014Kinderopvang (Humanitas)4730001Afschrijvingen15.22215.896
66100014Kinderopvang (Humanitas)4740001Toegerekende rente kapitaalwerken8.4196.414
66100015Scouting Goirle en Riel4210002Onroerende zaak belasting825924
66100015Scouting Goirle en Riel4210003Rioolbelasting185172
66100015Scouting Goirle en Riel4210004Waterschapslasten5960
66100015Scouting Goirle en Riel4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)29.3551.100
66100015Scouting Goirle en Riel4380048Opstal- en inventarisverzekering463468
66100015Scouting Goirle en Riel4720001Toevoeging aan voorzieningen2.0252.150
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)4210002Onroerende zaak belasting1.2301.027
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)4210003Rioolbelasting186174
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)4210004Waterschapslasten212214
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)3.2633.296
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)4380048Opstal- en inventarisverzekering1.1911.203
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)4720001Toevoeging aan voorzieningen3.0203.210
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)4730001Afschrijvingen19.10521.067
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)4740001Toegerekende rente kapitaalwerken19.99215.611
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)4210002Onroerende zaak belasting2.4703.115
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)4210003Rioolbelasting555516
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)4210004Waterschapslasten268271
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)5.3385.391
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)4380048Opstal- en inventarisverzekering1.5831.599
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)4720001Toevoeging aan voorzieningen6.0556.420
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)4730001Afschrijvingen31.92225.259
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)4740001Toegerekende rente kapitaalwerken10.5465.666
66100018Beleid en uitvoering Wmo4380030Uitbestede werkzaamheden65.00040.000
66100018Beleid en uitvoering Wmo4380066Advieskosten50.00050.000
66100019Wmo, AWBZ pakketmaatregel4420007Subsidies niet productgebonden36.00036.000
66100020Mantelzorg4380030Uitbestede werkzaamheden25.00025.000
6_2Wijkteams1.789.6461.469.450
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4351001Inhuur personeel432.336112.500
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)35.0000
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4380029Uitbesteed applicatiebeheer80.00050.000
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4380030Uitbestede werkzaamheden40.00025.000
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4380050Presentiegelden9.0009.000
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4380059Conferenties-cursussen,bijscholingen20.0007.000
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4380066Advieskosten51.93035.000
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4432002Innovatie59.04650.000
66200001t loket4380999Overige goederen en diensten6.2006.200
66200003t Loket 3D4420001Clientondersteuning Mee149.936150.000
66200003t Loket 3D4420002t Loket inzet CdT149.780136.340
66200003t Loket 3D4420003t Loket inzet IMW150.607520.430
66200003t Loket 3D4420004t Loket inzet MEE162.1670
66200003t Loket 3D4420008Subsidies B2B87.21187.211
66200004Specialistisch team4380066Advieskosten15.00015.000
66200005Preventieve basisstructuur jeugd (CJG)4380030Uitbestede werkzaamheden106.20031.200
66200005Preventieve basisstructuur jeugd (CJG)4380058Advertenties en overige publicatiekosten2.0002.000
66200005Preventieve basisstructuur jeugd (CJG)4380999Overige goederen en diensten23.14223.142
66200005Preventieve basisstructuur jeugd (CJG)4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen136.839136.839
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4210002Onroerende zaak belasting3.3153.312
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4210003Rioolbelasting925551
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4210004Waterschapslasten343346
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)5.2325.284
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4380013Waterverbruik827835
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4380016Gas12.22812.350
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4380017Elektriciteit9.3039.396
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4380048Opstal- en inventarisverzekering2.0632.084
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4720001Toevoeging aan voorzieningen6.4106.800
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4730001Afschrijvingen22.88323.727
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat4740001Toegerekende rente kapitaalwerken9.7237.838
16200001Directe bedrijfslasten wijkteams4380049Overige verzekeringen065
6_3Inkomensregelingen5.776.1725.682.407
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
16300001Directe bedrijfslasten inkomensregeling4110112Salarissen BDO6.4906.631
16300001Directe bedrijfslasten inkomensregeling4110116Salarissen MDV541.498444.349
16300001Directe bedrijfslasten inkomensregeling4380030Uitbestede werkzaamheden33.32536.500
16300001Directe bedrijfslasten inkomensregeling4380044Licenties28.50030.000
16300001Directe bedrijfslasten inkomensregeling4380067Contributies4.2004.200
16300001Directe bedrijfslasten inkomensregeling4380999Overige goederen en diensten13.00011.000
66300001Kwijtschelding4448001Kwijtschelding afvalstoffenheffing37.00037.000
66300001Kwijtschelding4448002Kwijtschelding rioolheffing8.0009.000
66300001Kwijtschelding4448003Kwijtschelding hondenbelasting3.6003.000
66300004Bijstand personen jonger 21 jaar4411001Periodieke uitkeringen30.00030.000
66300005Bijstand personen 21 t/m 64 jaar4411001Periodieke uitkeringen3.409.9353.409.935
66300005Bijstand personen 21 t/m 64 jaar4411006Loonkostensubsidies Sociale Zaken107.150107.150
66300006Bijstand personen in verpleeginrichting4411001Periodieke uitkeringen100.000100.000
66300007Bijstandbesluit zelfstandigen4380030Uitbestede werkzaamheden20.00021.000
66300007Bijstandbesluit zelfstandigen4380066Advieskosten13.00013.000
66300007Bijstandbesluit zelfstandigen4411001Periodieke uitkeringen205.000205.000
66300008Bijstandbesluit zelfstandigen starters4411001Periodieke uitkeringen20.00020.000
66300009Inkomensvoorziening werkloze werknemers4411001Periodieke uitkeringen390.000390.000
66300010Inkomensvoorziezing gewezen zelfstandig4380066Advieskosten500500
66300010Inkomensvoorziezing gewezen zelfstandig4411001Periodieke uitkeringen48.00048.000
66300011Bijzondere bijstand4411002Leenbijstand10.00010.000
66300011Bijzondere bijstand4411003Bijzondere bestaanskosten302.874302.042
66300011Bijzondere bijstand4411005Te declareren vergoeding ziektekostnverz129.000129.000
66300012Schuldhulpverlening4380030Uitbestede werkzaamheden160.000160.000
66300012Schuldhulpverlening4420008Subsidies B2B2.9002.900
66300012Schuldhulpverlening4740001Toegerekende rente kapitaalwerken2.2002.200
66300013Warme maaltijdvoorziening4341012Vergoeding maaltijdvoorziening10.00010.000
66300014Individuele inkomenstoeslag4411001Periodieke uitkeringen75.00075.000
66300015Kinderopvang4341010Overige sociale verstrekkingen10.00010.000
66300016Minimabeleid voor kinderen4380999Overige goederen en diensten10.00010.000
66300016Minimabeleid voor kinderen4420007Subsidies niet productgebonden45.00045.000
6_4Begeleide participatie2.837.4042.596.573
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66400001Sociale werkvoorziening4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen2.837.4042.553.663
16400001Directe bedr.lstn begeleide participatie4110116Salarissen MDV042.910
6_5Arbeidsparticipatie872.914405.517
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
16500001Directe bedrijfslasten arbeidsparticip4110116Salarissen MDV54.540171.640
66500001Re-integratiekosten4380030Uitbestede werkzaamheden170.002119.227
66500001Re-integratiekosten4411004Overige lasten sociale voorzieningen197.290100.000
66500003Begeleiding statushouders4341009Educatie inkoop12.1404.000
66500003Begeleiding statushouders4380030Uitbestede werkzaamheden41.0802.000
66500003Begeleiding statushouders4380999Overige goederen en diensten76.8508.650
66500004Opvang vluchtelingen4380030Uitbestede werkzaamheden321.0120
6_6Maatwerkvoorziningen (WMO)783.2001.001.505
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66600001Collectief vervoer4341002Vergoeding collectief vervoer WMO282.000282.000
66600001Collectief vervoer4341017Huur vervoermiddelen310.000310.000
66600001Collectief vervoer4380002Druk en bindwerk1.2001.500
66600002Woonvoorziening gehandicapten4341018Vergoeding woonvoorzieningen100.000100.000
66600003Persoonsgebonden budget4341003PGB huur vervoermiddelen12.50012.500
66600003Persoonsgebonden budget4341004PGB woonvoorzieningen2.5002.500
66600003Persoonsgebonden budget4341011Ondersteuning bij het huishouden75.00075.000
16600001Directe bedr.lstn maatwerkvoorz. WMO4110116Salarissen MDV0218.005
6_71Maatwerkdienstverlening 18+3.171.3553.358.618
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
16710001Directe bedr.lstn maatwerk.dienstver 18+4110112Salarissen BDO6.5100
16710001Directe bedr.lstn maatwerk.dienstver 18+4110113Salarissen Ontwikkeling36.2100
16710001Directe bedr.lstn maatwerk.dienstver 18+4110116Salarissen MDV72.621240.306
66710001Budget huishoudelijke verzorging4341011Ondersteuning bij het huishouden1.526.6241.625.000
66710002Wmo begeleiding4341006Zorg in Natura779.390779.390
66710002Wmo begeleiding4341007PGB750.000600.000
66710002Wmo begeleiding4110112Salarissen BDO06.671
66710002Wmo begeleiding4110113Salarissen Ontwikkeling047.718
66710002Wmo begeleiding4110116Salarissen MDV059.533
6_72Maatwerkdienstverlening 18-4.912.8665.135.404
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
16720001Directe bedr.lstn maatwerk.dienstver 18-4110112Salarissen BDO6.5106.671
16720001Directe bedr.lstn maatwerk.dienstver 18-4110113Salarissen Ontwikkeling36.21047.718
16720001Directe bedr.lstn maatwerk.dienstver 18-4110116Salarissen MDV72.621259.090
66720001Lokale jeugdzorg4341006Zorg in Natura56.21350.409
66720001Lokale jeugdzorg4341007PGB690.000690.000
66720002Regionale jeugdzorg4432001Gastheerschap bovenlokale uitvoer. jeugd158.312149.804
66720002Regionale jeugdzorg4432002Innovatie119.000119.843
66720002Regionale jeugdzorg4432003Reservering regionale risico's103.00099.869
66720002Regionale jeugdzorg4432004Landelijke inkoop VNG71.00069.000
66720002Regionale jeugdzorg4432005Segment 2 Laagspecialistische zorg1.800.0001.800.000
66720002Regionale jeugdzorg4432006Segment 3 Hoogspecialistische zorg1.800.0001.800.000
66720002Regionale jeugdzorg4432007Overige kosten regionale jeugdzorg043.000
6_82Geescaleerde zorg 18-552.808560.000
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66820001Veiligheid, jeugdreclassering en opvang4341014Jeugdzorg GI en Overig552.808560.000
7_1Volksgezondheid719.518757.809
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
17100001Directe bedrijfslasten volksgezondheid4110113Salarissen Ontwikkeling16.87232.970
67100002Integrale gezondheidszorg4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen300.520303.808
67100003Geneeskundig schooltoezicht4380999Overige goederen en diensten28.91523.549
67100003Geneeskundig schooltoezicht4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen336.941364.712
67100004Lokaal gezondheidsbeleid4380030Uitbestede werkzaamheden5.0005.000
67100004Lokaal gezondheidsbeleid4380999Overige goederen en diensten5.3005.300
67100005EHBO4420007Subsidies niet productgebonden2.2702.270
67100006Maatregelen infectieziekten4380033Legionellabeheersing23.70020.200
Totaal Lasten29.594.64028.136.784
Baten
0_2Burgerzaken-439.761-456.830
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
60200008Leges adm. persoonsgegevens8370007Rijksleges burgerzaken-15.241-16.000
60200008Leges adm. persoonsgegevens8370008Leges en rechten-10.006-9.000
60200009Leges reisdocumenten8370007Rijksleges burgerzaken-136.471-145.865
60200009Leges reisdocumenten8370008Leges en rechten-132.563-148.485
60200010Leges rijbewijzen8370007Rijksleges burgerzaken-32.000-26.980
60200010Leges rijbewijzen8370008Leges en rechten-85.000-86.395
60200011Leges burgelijke stand8370008Leges en rechten-28.480-24.105
4_2Onderwijshuisvesting-17.100-15.756
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
64200006Brede School Frankische Driehoek8360001Huur gebouwen-1.5000
64200007Schoolgebouwen openbaar onderwijs8360001Huur gebouwen-4.500-4.545
64200008Schoolgebouwen bijzonder onderwijs8360001Huur gebouwen-11.100-11.211
4_3Onderwijsbeleid en leerlingzaken-81.563-75.890
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
64300002Beleid lokaal onderwijs8431009Uitkeringen (basis)onderwijs-58.945-58.945
64300004Onderwijsondersteunende voorzieningen8380010Doorberekende goederen / diensten derden-5.6730
64300006Leerlingenvervoer8380010Doorberekende goederen / diensten derden-1.500-1.500
64300008Peuterspeelzalen - REB8360001Huur gebouwen-15.445-15.445
5_2Sportaccommodaties-321.577-312.521
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
65200001Sportpark vd Wildenberg (terreinen)8360002Huur sportaccomodaties en -terreinen-127.933-129.212
65200001Sportpark vd Wildenberg (terreinen)8360003Overige huuropbrengsten-5.888-5.888
65200002Sportpark vd Wildenberg (accommodaties)8330001Pachten en erfpacht-19.767-19.965
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)8330001Pachten en erfpacht-5-5
65200003Sportpark de Krim (accommodaties)8360002Huur sportaccomodaties en -terreinen-15.882-15.930
65200004Tenniscomplex Riel8330001Pachten en erfpacht-737-737
65200004Tenniscomplex Riel8380010Doorberekende goederen / diensten derden-3.757-3.749
65200005Ruitersport Riel8330001Pachten en erfpacht-227-227
65200006Sporthal de Haspel8360001Huur gebouwen-13.240-13.372
65200006Sporthal de Haspel8360002Huur sportaccomodaties en -terreinen-105.580-106.636
65200006Sporthal de Haspel8360003Overige huuropbrengsten-900-900
65200006Sporthal de Haspel8380009Vergoeding van derden energiekosten-3.000-2.400
65200008Gymzaal Riel8360002Huur sportaccomodaties en -terreinen-11.3310
65200009Gymzaal de Wissel8380010Doorberekende goederen / diensten derden-13.230-13.400
65200010Zwembad Waterspoor8330001Pachten en erfpacht-100-100
6_1Samenkracht en burgerparticipatie-187.827-173.263
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66100008Gemeenschapshuizen8380010Doorberekende goederen / diensten derden-26.000-22.873
66100011Kinderopvang8360001Huur gebouwen-22.790-31.800
66100014Kinderopvang (Humanitas)8360001Huur gebouwen-54.083-54.256
66100015Scouting Goirle en Riel8330001Pachten en erfpacht-227-227
66100015Scouting Goirle en Riel8360001Huur gebouwen-20.4250
66100016Jeugd en jongeren (Mainframe)8360001Huur gebouwen-29.095-28.900
66100017Wijkcentra (de Deel, Wildacker, Leybron)8360001Huur gebouwen-35.207-35.207
6_2Wijkteams-55.208-67.460
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66200001t loket8360001Huur gebouwen-2.500-2.500
66200006Zorgcentrum Th.v.Diessenstraat8360001Huur gebouwen-52.708-64.960
6_3Inkomensregelingen-4.387.576-4.357.222
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66300004Bijstand personen jonger 21 jaar8412002Terugvordering soza-600-600
66300004Bijstand personen jonger 21 jaar8431002Rijksuitkering WWB-29.400-29.400
66300005Bijstand personen 21 t/m 64 jaar8412002Terugvordering soza-50.000-50.000
66300005Bijstand personen 21 t/m 64 jaar8412003Rente leningen sociale wetgeving-180-180
66300005Bijstand personen 21 t/m 64 jaar8412004Aflossingen leningen soc. Wetgeving-10.113-10.113
66300005Bijstand personen 21 t/m 64 jaar8431002Rijksuitkering WWB-3.456.792-3.456.792
66300006Bijstand personen in verpleeginrichting8412005Overige ontvangsten soc. Wetgeving-1.270-1.270
66300006Bijstand personen in verpleeginrichting8431002Rijksuitkering WWB-99.900-100.000
66300007Bijstandbesluit zelfstandigen8412003Rente leningen sociale wetgeving-20.454-10.000
66300007Bijstandbesluit zelfstandigen8412004Aflossingen leningen soc. Wetgeving-205.000-205.000
66300007Bijstandbesluit zelfstandigen8431003Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel-6.240-6.240
66300007Bijstandbesluit zelfstandigen8431004Rijksuitkering soc.wetg. decl. deel-10.800-10.800
66300008Bijstandbesluit zelfstandigen starters8412004Aflossingen leningen soc. Wetgeving-22.500-2.500
66300008Bijstandbesluit zelfstandigen starters8431002Rijksuitkering WWB-17.500-17.500
66300009Inkomensvoorziening werkloze werknemers8412002Terugvordering soza-1.327-1.327
66300009Inkomensvoorziening werkloze werknemers8431003Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel-390.000-390.000
66300010Inkomensvoorziezing gewezen zelfstandig8431003Rijksuitkering soc.wetg. budgetdeel-48.000-48.000
66300011Bijzondere bijstand8412001Verhaal periodieke bijstand-3.500-3.500
66300011Bijzondere bijstand8412004Aflossingen leningen soc. Wetgeving-14.000-14.000
6_5Arbeidsparticipatie-52.140-35.550
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66500003Begeleiding statushouders8412005Overige ontvangsten soc. Wetgeving-52.140-35.550
6_6Maatwerkvoorziningen (WMO)-11.000-11.000
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66600001Collectief vervoer8370008Leges en rechten-6.000-6.000
66600002Woonvoorziening gehandicapten8412002Terugvordering soza-5.000-5.000
6_71Maatwerkdienstverlening 18+-264.000705.228
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66710001Budget huishoudelijke verzorging8412005Overige ontvangsten soc. Wetgeving-250.000-250.000
66710003Afkoopsom regresrecht8432001Inkomensoverdrachten - centrumgemeente-14.000-7.000
66710002Wmo begeleiding8380900Stelposten0962.228
6_72Maatwerkdienstverlening 18--201.093-1.257.113
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
66720002Regionale jeugdzorg8380900Stelposten-201.093-1.257.113
Totaal Baten-6.018.845-6.057.377
Totaal23.575.79422.079.403

Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Het resultaat van dit programma is €

22.079.403,00

(nadeel).

Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017.

LASTEN

De lasten voor dit programma zijn €

1.457.859,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • 0.2 Burgerzaken: de lasten van dit taakveld zijn € 33.945,00 lager uitgevallen dan in 2017:
 1. Salarissen 2018 zijn hoger ten opzichte van de salarissen 2017 € 14.000,00;
 2. In 2017 extra middelen geraamd met betrekking tot module BRP € 50.000,00;
 3. In 2018 hogere uitgaven aan rijksleges € 5.100,00 (zie ook baten);
 4. Aan overige kosten in 2018 € 3.000,00 minder geraamd.
 • 4.2 Onderwijshuisvesting: de lasten van dit taakveld zijn € 67.817,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Lagere kapitaalslasten in 2018 € 62.000,00;
 2. Lagere kosten voor huur gymzalen bijzonder onderwijs € 12.000,00 door wegvallen huur gymzaal Riel door Vonder en aanpassing huur SARS;
 3. Hogere kosten in 2018 voor OZB en Rioolbelasting € 6.300,00.
 • 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: de lasten van dit taakveld zijn € 32.112,00 hoger uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 zijn hoger ten opzichte van de  salarissen 2017 € 2.200,00;
 2. Hogere bijdrage aan bestuur speciaal onderwijs door aanpassing en indexering van bedrag per leerling € 27.300,00;
 3. In 2017 is eenmalig een bedrag opgenomen van € 9.000,00 voor Taalpunt;
 4. In 2018 hogere uitgaven geraamd inzake Peuters naar de Opvang € 11.558,00 door hogere ontvangst van uitkering van het Rijk.
 • 5.1 Sportbeleid en activering: de lasten van dit taakveld zijn  € 91.600,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 zijn hoger ten opzichte van salarissen 2017 € 14.000,00;
 2. Overheveling budget van 2016 naar 2017 inzake combinatiefunctie € 50.000,00;
 3. In 2017 eenmalig een raming voor Combinatiefunctie Cultuureducatie € 56.000,00.
 • 5.2 Sportaccommodaties: de lasten van dit taakveld zijn € 66.773,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Lagere kapitaalslasten in 2018 € 10.500,00 en € 15.000,00 aan afschrijving is ingaande 2018 bij programma Algemene dekkingmiddelen ondergebracht;
 2. In 2018 lagere raming voor gasverbruik sporthal de Haspel van € 7.800,00 omdat vanwege de renovatie van de Haspel (o.a. andere cv-ketel) het gasverbruik is afgenomen;
 3. Voor onderhoud en dagelijks beheer minder geraamd € 36.200,00, doordat in 2017 bij de Burap de werkelijke kosten Diamant zijn opgenomen;
 4. Indexering exploitatiebijdrage LACO € 2.500,00.
 • 5.3 Cultuurpresentatie, productie en partic.: de lasten van dit taakveld zijn € 29.459,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 zijn lager t.o.v, salarissen 2017 € 27.000,00;
 2. Overheveling budget van 2016 naar 2017 inzake restant Bruisfonds € 5.400,00;
 3. Hogere bedrag aan subsidie Factorium omdat de indexering van subsidie 2017 in de raming 2018 is opgenomen € 3.000,00.
 • 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: de lasten van dit taakveld zijn € 754.123,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 zijn lager ten opzichte van salarissen 2017 € 527.000,00 vanwege raming op taakveld 6.71 en 6.72;
 2. Kapitaallasten 2018 lager ten opzichte van 2017 € 14.500,00 vanwege renteomslagpercentage;
 3. Overheveling budgetten van 2016 naar 2017 inzake incidentele subsidies (€ 5.400,00) en indexering subsidies (€ 20.000,00);
 4. Hoger bedrag aan subsidies diverse organisaties omdat de indexering van subsidie 2017 in de raming 2018 is opgenomen € 19.500,00 (raadsbesluit 11 juli);
 5. In 2017 is het restantbudget inzake invoeringskosten transities opgenomen € 55.500,00;
 6. In 2017 is € 80.000,00 als raming opgenomen inzake aanvullende subsidie 2016 en 2017 aan S.C.A.G.;
 7. Verlaging subsidie aan Scouting Goirle € 18.000,00 vanwege privatisering;
 8. Aan onderhoud gebouwen Scouting Goirle minder geraamd € 28.000,00, omdat in 2017 vanwege de privatisering budget hiervoor beschikbaar is gesteld;
 9. Lagere raming uitbestede werkzaamheden Beleid en Uitvoering WMO € 25.000,00
 • 6.2 Wijkteams: De lasten van dit taakveld zijn € 320.196,00 lager geraamd dan in  2017 door:
 1. In 2017 zijn extra rijksmiddelen ontvangen met betrekking tot taakmutaties Sociaal Domein                    € 113.000,00;
 2. Op basis van huidige gegevens/cijfers zijn de ramingen voor 2018 inzake directe bedrijfslasten Wijkteams verlaagd met € 326.000,00 voornamelijk voor inhuur personeel en uitbestede werkzaamheden;
 3. Ingaande 2018 is er voor de inzet en ondersteuning van 't Loket 3D (Stg.MEE, CdT en IMW) hogere raming opgenomen € 194.000,00 (zie ook punt 2);
 4. In 2017 extra middelen opgenomen voor pilot Goirle (aandacht voor basiskracht) door Kompaan in de Bocht € 75.000,00.
 • 6.3 Inkomensregelingen: de lasten van dit taakveld zijn € 93.765,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 lager ten opzichte van salarissen 2017 € 97.000,00;
 2. Hogere raming aan diverse uitbestede werkzaamheden in 2018 € 3.000,00.
 • 6.4 Begeleide participatie: de lasten van dit taakveld zijn € 240.831,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 hoger ten opzichte van salarissen 2017 € 43.000,00;
 2. Van ministerie SZW wordt een lager bedrag ontvangen inzake WSW, hierdoor een lagere doorbetaling aan Diamant € 284.000,00.
 • 6.5 Arbeidsparticipatie: de lasten van dit taakveld zijn € 467.397,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 hoger ten opzichte van salarissen 2017 € 68.000,00;
 2. Overheveling restantbudget re-integratie van 2016 naar 2017 € 60.000,00;
 3. Ingaande 2018 geen rijksmiddelen meer voor invoeringskosten Participatiewet SZW € 39.000,00;
 4. In 2017 heeft ContourdeTwern extra middelen ontvangen m.b.t. opvang statushouders en werkgroep statushouders € 76.000,00;
 5. Overheveling restant budget RMBA-middelen van 2016 naar 2017 € 39.000,00;
 6. Tot en met 2017 hebben we rijksmiddelen ontvangen inzake Opvang Vluchtelingen                                € 321.000,00.
 • 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO): de lasten van dit taakveld zijn € 218.305,00 hoger uitgevallen dan in 2017 doordat ingaande 2018 hier salarissen geraamd worden.
 • 6.71 Maatwerkvoorzieningen 18+: de lasten van dit taakveld zijn € 187.264,00 hoger uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 hoger t.o.v. salarissen 2017 € 125.000,00 (zie taakveld 6.1);
 2. Hogere integratie uitkering Wet Maatschappelijke Ondersteuning m.b.t. huishoudelijke hulp € 98.000,00;
 3. Ingaande 2018 worden onder WMO-begeleiding salarissen geraamd € 114.000,00;
 4. T.o.v. 2017 lagere raming voor PGB WMO begeleiding € 150.000,00 op basis van cijfers 2017.
 • 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de lasten van dit taakveld zijn € 222.538,00 hoger uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 hoger ten opzichte van salarissen 2017 € 198.000,00 (zie taakveld 6.1);
 2. Op basis van huidige cijfers hogere raming in 2018 aan bijdrage voor Regionale Jeugdzorg                               van € 30.000,00. Voor Lokale Jeugzorg wordt de raming verlaagd met € 5.000,00.
 • 6.82 Geëscaleerde  zorg 18-: de lasten van dit taakveld zijn € 7.192,00 hoger uitgevallen dan in 2017 door verhoging van het budget Jeugdreclassering.
 • 7.1 Volksgezondheid: de lasten van dit taakveld zijn € 38.292,00 hoger uitgevallen dan in 2017 door:
 1. Salarissen 2018 hoger t.o.v. salarissen 2017 € 16.000,00;
 2. In 2017 hogere bijdrage GGD € 26.000,00;
 3. Overheveling budget van 2016 naar 2017 voor Maatregelen infectieziekten € 3.500,00.

BATEN

De baten voor dit programma zijn €

38.532,00

 hoger geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • 0.2 Burgerzaken: de baten van dit taakveld zijn € 17.069,00 hoger uitgevallen dan in 2017 door hogere ontvangst van gemeenteleges voornamelijk voor reisdocumenten en hogere ontvangst aan rijksleges (zie ook lasten).
 • 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken: de baten van dit taakveld zijn € 5.673,00 lager uitgevallen dan in 2017 doordat we in 2017 een ontvangst hebben opgenomen voor eenmalige terugvordering volwasseneducatie over 2015 en 2016.
 • 5.2 Sportaccommodaties: de baten van dit taakveld zijn € 9.056,00 lager uitgevallen dan in 2017 door enerzijds indexering van de huren (€ 3.000,00) en anderzijds door het wegvallen van huurinkomsten gymzaal Riel (€ 12.000,00).
 • 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: de baten van dit taakveld zijn € 14.564,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:

1. In 2018 lagere bijdrage van SCAG inzake vervanging inventaris € 3.000,00;
2. Hogere huuropbrengst m.b.t. Kinderopvang € 9.000,00 i.v.m. volledig jaar;
3. Vervallen van huur Scoutinggebouw Goirle € 20.500,00 vanwege de privatisering.

 • 6.2 Wijkteams: de baten van dit taakveld zijn € 12.252,00 hoger uitgevallen dan in 2017 doordat in 2018 een hogere huuropbrengst is geraamd voor het Zorgcentrum.
 • 6.3 Inkomensregelingen: de baten van dit taakveld zijn € 30.354,00 lager uitgevallen dan in 2017 door een lagere raming m.b.t. rente en aflossing bijstandsbesluit zelfstandigen / starters.
 • 6.5 Arbeidsparticipatie: de baten van dit taakveld zijn € 16.640,00 lager uitgevallen dan in 2017 door lagere bijdrage RMBA-middelen begeleiding statushouders (2017: 22 statushouders / 2018: 15 statushouders).
 • 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: de baten van dit taakveld zijn € 969.228,00 lager uitgevallen dan in 2017 door:

1. Lagere afkoopsom regresrecht € 7.000,00;
2. In 2018 is een stelpost opgenomen van € 962.000,00 (uitgaven) in verband met het budgettair
neutraal ramen van middelen Sociaal Domein, onderdeel nieuwe WMO.

 • 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: de baten van dit taakveld zijn € 1.056.020,00 hoger uitgevallen dan in 2018 door het opnemen van een stelpost in verband met het budgettair neutraal ramen van middelen Sociaal Domein, onderdeel Jeugdzorg.

Meerjarenramingen

Taakveld

2018

2019

2020

2021

0_2

Burgerzaken

L

913.237

925.685

940.349

955.247

B

-456.830

-374.737

-376.936

-373.862

4_1

Openbaar basisonderwijs

L

52.737

52.737

52.737

52.737

4_2

Onderwijshuisvesting

L

1.401.826

1.381.672

1.368.687

1.358.210

B

-15.756

-15.994

-16.235

-16.480

4_3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

L

947.091

963.095

979.367

995.913

B

-75.890

-76.145

-76.404

-76.667

5_1

Sportbeleid en activering

L

264.248

268.564

272.950

277.408

5_2

Sportaccommodaties

L

1.181.763

1.187.539

1.195.943

1.201.336

B

-312.521

-317.216

-321.982

-326.820

5_3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

L

474.745

482.766

490.921

499.212

B

0

0

0

0

6_1

Samenkracht en burgerparticipatie

L

1.933.851

1.948.045

1.975.079

2.003.824

B

-173.263

-175.720

-178.216

-180.748

6_2

Wijkteams

L

1.469.450

1.470.954

1.472.485

1.474.043

B

-67.460

-68.473

-69.502

-70.545

6_3

Inkomensregelingen

L

5.682.407

5.690.676

5.702.262

5.714.033

B

-4.357.222

-4.357.222

-4.357.222

-4.357.222

6_4

Begeleide participatie

L

2.596.573

2.388.813

2.246.521

2.140.485

6_5

Arbeidsparticipatie

L

405.517

405.517

405.517

405.517

B

-35.550

-35.550

-35.550

-35.550

6_6

Maatwerkvoorziningen (WMO)

L

1.001.505

1.004.776

1.008.096

1.011.465

B

-11.000

-11.000

-11.000

-11.000

6_71

Maatwerkdienstverlening 18+

L

3.358.619

3.362.224

3.365.883

3.369.597

B

705.228

673.519

687.798

682.893

6_72

Maatwerkdienstverlening 18-

L

5.135.404

5.137.423

5.139.472

5.141.552

B

-1.257.113

-1.257.108

-1.229.503

-1.208.011

6_82

Geescaleerde zorg 18-

L

560.000

560.000

560.000

560.000

7_1

Volksgezondheid

L

757.810

770.286

782.973

795.874

2018

2019

2020

2021

Totaal lasten

28.136.780

28.000.769

27.959.238

27.956.452

Totaal baten

-6.057.377

-6.015.646

-5.984.752

-5.974.012

Saldo programma

22.079.403

21.985.123

21.974.486

21.982.440

Toelichting meerjarenramingen

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

 • een stijging van de salarislasten met 1,50% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
 • een stijging van de budgetten en subsidies met 1,70% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • een stijging van de inkomsten van derden met 1,50% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • de vrijval van de kapitaallasten;
 • vanwege de verlenging van de geldigheid van paspoorten daalt de opbrengst leges paspoorten vanaf 2019 aanmerkelijk;
 • de lasten voor de jeugdzorg en de Wmo zijn meerjarig gelijk doorgetrokken. De integratie-uitkeringen nemen echter jaarlijks af. Om de dalende uitkeringen budgettair neutraal te verwerken is bij de taakvelden 6_71 Maatwerkvoorziening 18+ en 6_72 Maatwerkvoorziening 18- meerjarig een stelpost opgenomen zodat het in totaal voor deze twee onderdelen budgettair neutraal is geraamd;
 • de budgetten voor de uitkeringen sociale zaken zijn de meerjarenbegroting ongewijzigd omdat tegenover de uitgaven grotendeels specifieke uitkeringen staan;
 • bij het taakveld 6.4. Begeleide participatie  is rekening gehouden met een lagere bijdrage aan de Diamant omdat de middelen in het kader van de Participatiewet fors dalen en het uitgangspunt in de begroting en de meerjarenbegroting is dat de transitie van de Participatiewet budgettaire neutraal wordt verwerkt.

Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Saldo bestaand beleid

22.079.403

21.985.123

21.974.486

21.982.440

Lasten nieuw beleid

783.866

328.974

304.478

304.690

Baten nieuw beleid

-

-

-

-

Exploitatieresultaat

22.863.269

22.314.097

22.278.964

22.287.130

Mutaties reserves bestaand beleid

-

-

-

-

Mutaties reserves nieuw beleid

482.958

28.066

3.840

3.782

Saldo

22.380.311

22.286.031

22.275.124

22.283.348

Beleidsintensiveringen

Investeringen

OHP 2018

€ 55.640,00

Op basis van het OHP 2018 dient rekening gehouden te worden met de volgende investeringen:

 • Mill Hill College - sanering van asbesthoudende vensterbanken en kozijnen / kosten: € 3.850,00 (incl. BTW);
 • Verbetering binnenklimaat Frankische Driehoek (locatie basisschool Den Bongerd) / kosten: € 16.790,00;
 • Eerste inrichting onderwijs leerpakket en meubilair  ten behoeve van de 22e en 23e groepsruimte van basisschool Den Bongerd / kosten: € 29.000,00;
 • Aanvullende bekostiging 1e inrichting Taalschool - Taalklas / kosten: € 6.000,00.

De voortvloeiende lasten  uit het OHP 2018 worden gedekt door te beschikken over de reserve huisvesting onderwijs.

Vervanging inventaris SCAG

€ 39.000,00

Het bestuur van SCAG geeft aan dat diverse materialen/inventaris technisch zijn afgeschreven en vervangen dienen te worden. Voor 2018 wordt rekening gehouden met een totaal bedrag van
€ 39.000,00.
De lasten van deze investering worden in rekening gebracht bij SCAG.

Exploitatie

Taalschool / Taalklas

€ 40.000,00

Ter uitvoering van het besluit van uw raad van 31 januari 2017 is in maart jl. de Taalschool gestart voor leerplichtige vergunninghouders in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De Taalschool is gehuisvest in een ruimte van basisschool Den Bongerd in het kindcentrum Frankische Driehoek. Doelgroep voor de Taalschool zijn de kinderen die rechtstreeks uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Onderdeel van de Taalschool is de Taalklas. Doelgroep van deze voorziening zijn de kinderen die de Nederlandse taal al wel spreken, maar een grote achterstand hebben op het gebied van woordenschat en van technisch en/of begrijpend lezen.

Doelstelling is de Taalschool/-klas voor langere termijn in stand te houden. Hiervoor is echter wel een continue instroom van (nieuwe) leerlingen noodzakelijk. Op dit moment stagneert deze instroom. Daarom wordt thans voorlopig geopteerd voor de instandhouding van deze voorziening tot het einde van het schooljaar 2017/2018. De verdere continuering is geheel afhankelijk van de mondiale ontwikkelingen van het vluchtelingenvraagstuk en de rol die ons land daarin vervult. Voor de Taalschool is een begroting opgesteld, in eerste instantie voor het kalenderjaar 2017. De inkomsten voor deze voorziening worden overwegend gegenereerd uit de middelen die via het ministerie van OCW worden ontvangen. Op dit moment bestaat er nog geen inzicht in de gemeentelijke taakstelling voor de opvang van vluchtelingen in 2018. Door de verminderde instroom moet rekening worden gehouden met een minder omvangrijke opdracht. Dit heeft direct een gevolg voor de Taalschool, omdat er daardoor minder middelen via het departement van OCW worden ontvangen. Het is niet uitgesloten dat de inkomstenstroom zelfs grotendeels stopt. Voor de instandhouding van de Taalschool t/m begin juli 2018 zijn daarom extra gemeentelijke middelen nodig. Afhankelijk van de taakstelling 2018 en de aard van de instroom kan hiermee een bedrag gemoeid zijn ad ca. € 40.000,00. Voor de dekking van deze gelden kunnen de (extra) rijksmiddelen worden aangewend die in 2016 via Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom zijn verkregen.

Inrichting Taalpunt Analfabetisme - Laaggeletterdheid in de gemeente Goirle

€ 23.000,00

Om de vaardigheden van laaggeletterden te verbeteren en de achterstanden te bestrijden, worden via de Wet educatie en beroepsonderwijs financiële middelen beschikbaar gesteld. Vastgesteld is dat de doelgroep echter onvoldoende wordt bereikt. Om de aanpak van laaggeletterdheid en analfabetisme te versterken, is in 2015 in de regio het Taalnetwerk Midden-Brabant opgericht. Een van de speerpunten van het Taalnetwerk is het realiseren van lokale Taalhuizen/Taalpunten. Een Taalhuis c.a. is een herkenbare plek in het dorp waar laaggeletterden terecht kunnen met een vraag rondom het verkrijgen van basisvaardigheden (taal, rekenen, digitaal). Het Taalhuis is daarnaast een laagdrempelige ontmoetingsplek waar laaggeletterde volwassenen en/of inburgeraars, digibeten en vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten met als doel te oefenen met het lezen, het schrijven, het spreken en het  luisteren, het  rekenen, of zich te bekwamen in digitale vaardigheden. Op het spreekuur van het Taalhuis is wekelijks een vertegenwoordiger van het ROC Tilburg aanwezig die het taal-, reken- en digitaal niveau van de cliënt kan bepalen en een passend aanbod naar een aanbieder kan verzorgen. Het Taalhuis richt zich ook op de taalvrijwilligers, die laaggeletterden informatie kunnen verschaffen over de lesboeken, de oefenprogramma's, de cursussen en die de cliënten kunnen ondersteunen bij het gebruik van methodes.

Beoogd wordt in het voorjaar 2018 met een Taalhuis/-punt in onze gemeente van start te gaan. De gemeente dient de uitvoering van de coördinerende werkzaamheden van het Taalhuis te faciliteren. Door het Taalnetwerk is een profiel opgesteld van de coördinatiefunctie. Op basis van dit profiel worden de kosten van deze functie op jaarbasis geraamd op een bedrag ad € 23.000,00. De inrichting van het Taalhuis zal in nauw overleg met de bibliotheek Midden-Brabant en Contour de Twern tot stand worden gebracht.

Combinatiefuncties

€ 59.908,00

In 2010 heeft gemeente Goirle een start gemaakt met combinatiefuncties. Combinatiefunctionarissen zijn werkzaam in twee van de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Pas vanaf 2012 zijn er daadwerkelijk combinatiefunctionarissen aangesteld, te weten 0,5 fte bij Stichting Kindcentra Goirle (brede school coördinator), 0,7 fte bij stichting Jong (sportfunctionarissen) en 0,7 fte bij Factorium Podiumkunsten (cultuurfunctionarissen). In 2015 heeft de gemeente Goirle het deelnamepercentage aan de regeling combinatiefuncties verhoogd van 60% naar 100%. Dit betekent een verhoging van 1,9 fte naar 3,1 fte. De jaarlijkse rijksbijdrage voor 3,1 fte CF bedraagt € 62.283,00. Naar huidige inzichten wordt deze rijksbijdrage gedurende de gehele beleidsperiode 2018-2021 ontvangen.

In het kader van Back to Basics 2.0 zullen de huidige afspraken met SKG, Stichting Jong en Factorium  Podiumkunsten worden gecontinueerd  (1,9fte). In het najaar van 2017 wordt een nader besluit genomen over de inzet van de volledige 3,1 fte combinatiefuncties. In de gemeentebegroting is reeds een bedrag ad € 95.800,00 opgenomen.  Om de volledige 3.1 fte CF te realiseren is een extra gemeentelijke bijdrage ad € 59.908,00 nodig.

Sociaal domein

€ 250.000,00

De gemeente beschikt over een reserve sociaal domein van 1,1 miljoen. Het college wil de komende 4 jaar, jaarlijks, een bedrag van € 250.000,00 toevoegen aan de begroting sociaal domein. Dit bedrag wordt als volgt ingezet:

 • Extra middelen om de lopende succesvolle burgerinitiatieven, die voorliggend zijn aan de maatwerkvoorzieningen en meer ruimte  om nieuwe initiatieven te stimuleren door inzet van incidentele subsidie gedurende de looptijd van Back to basics 2.0. Kosten: € 25.000,00 per jaar.
 • Versterking  algemene voorliggende voorzieningen op lokaal niveau en extra middelen voor het structureel maken van tijdelijke inzet in de toegang. Kosten: € 175.000,00 per jaar.
 • Ontwikkelingen nieuwe taken WMO en innovatie Jeugd.  Kosten: € 50.000,00 per jaar. Er is een voorlopig budget gereserveerd. Nadere invulling volgt in relatie met de uitvoeringsagenda BtB 2.0 in 2018.

Voor 2018 worden de hogere budgetten gedekt uit de reserve sociaal domein en eventueel hogere budgetten na 2018 dienen opgevangen te worden binnen de budgetten sociaal domein.

Aandacht voor Basiskracht

€ 75.000,00

We investeren in de gemeente Goirle flink in preventie vooral in doelgroep Jeugd. Dit doen we om problemen te voorkomen of problemen vroegtijdig te signaleren om erger te voorkomen. Hiervoor hebben we onder andere de werkwijze Aandacht voor Basiskracht geïmplementeerd. Deze ondersteuning is beschikbaar op alle kinder- en peuteropvang locaties en in de onderbouw van het basisonderwijs. De raad heeft eerder besloten om het project Aandacht voor Basiskracht om te zetten in een structurele werkwijze maar het budget daarvoor is nog niet structureel in de begroting opgenomen. Kosten: € 75.000,00 op jaarbasis.  

Marietje Kessels

€ 48.000,00

Het college is voornemens een bedrag van € 48.000,00 in de begroting 2018 op te nemen voor weerbaarheidstraining (Marietje Kessels Project). In de vergadering van de gemeenteraad van 11 juli 2017 is reeds besproken dat het college voor 2018 weerbaarheidstrainingen wil faciliteren in het  basisonderwijs.  
Marietje Kessels Project is een programma voor alle leerlingen van groep 7 van het basisonderwijs en richt zich op het weerbaar maken van kinderen tegen de diverse vormen van machtsmisbruik (bijvoorbeeld pesten, omgaan met groepsdruk en kindermishandeling). Over het structureel maken van deze voorziening wordt in de loop van 2018 beslist via de voorbereiding van de begroting 2019.

Buurtbemiddeling

€ 10.000,00

De politie Zeeland-West-Brabant, maatschappelijk werk IMW en de woningcorporatie Leystromen constateren dat het helpend is als er bij overlast of onenigheid in de buurt of tussen buren er een partij is die als bemiddelaar kan optreden. Buurtbemiddeling zal worden uitgevoerd door getrainde vrijwilligers en aangestuurd door een betaalde kracht (coördinator) van ContourdeTwern(CdT). De doelstellingen van buurtbemiddeling zijn de woonoverlast te verminderen en escalaties in de buurt te voorkomen.

Buurtbemiddeling wordt opgestart voor een periode van 2 jaar. CdT verantwoordt zich na een periode van 1,5 jaar via een activiteitenverslag. Naar aanleiding van dit verslag zal de gemeente Goirle in gesprek gaan met CdT om het project buurtbemiddeling voort te zetten of om het project te beëindigen.

De totale kosten voor buurtbemiddeling bedragen € 15.000,00 voor het eerste jaar. Woningcorporatie Leystromen zal 1/3de van de kosten van buurtbemiddeling betalen. In totaal komen de kosten voor de gemeente Goirle voor het eerste jaar op € 10.000,00.

Sjors Sportief/Sjors creatief

€ 6.000,00

In de periode 2013 - 2017 heeft de gemeente Goirle met groot succes het project Sjors Sportief/Sjors Creatief uitgevoerd. Gemiddeld genomen wordt 20% van de kinderen, die via proeflessen kennis maken met het Goirlese sport- en cultuuraanbod, lid van een vereniging. Voor de periode 2018-2021 willen wij dit project voortzetten. Jaarlijks vergt dit een budget van € 6.000,00.

Onderzoek zwembad

€ 15.000,00

Op 31 augustus 2021 loopt het contract af met Laco International B.V. Het is noodzakelijk om in de komende jaren een onderzoek op te starten naar nut en noodzaak van een zwembad in Goirle.
Voor 2018 wordt rekening gehouden met een budget van € 15.000,00.

Big data

€ 72.500,00

Big data kunnen ons helpen in het sociaal domein maar we zullen extra inzet moeten plegen om de monitoring en het gebruik van big data beter vorm te geven. We willen weten of we voor onze burgers ook de resultaten bereiken die we met ze afspreken in het plan van aanpak. Daarvoor zullen wij tijdelijk specialistische kennis in huis moeten halen en medewerkers gaan opleiden.

Begeleiding werkgroep opvang vluchtelingen

€ 50.000,00

De begeleiding van de werkgroep opvang vluchtelingen is opgedragen aan Contour/de Twern. Deze begeleiding is een apart onderdeel geworden in de nieuwe aanbesteding Back to Basics 2.0. De afgelopen jaren is de financiering van de begeleiding steeds incidenteel gedekt, soms stonden daar deels incidentele rijksmiddelen tegenover. De financiering van deze begeleiding is daarmee onzeker. Vanaf 2018 houden we rekening met een structurele kostenpost van € 65.000,00, waarvan € 15.000,00 gedekt is vanuit de bestaande middelen.

Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC)

€ 20.000,00

De Persoonlijke Gezondheidscheck (PGC) is een online e-health instrument, waarmee deelnemers inzicht krijgen in de eigen gezondheid en leefstijl. Door advies op maat wordt zo de eigen regie versterkt. Om ervoor te zorgen dat men aan de slag gaat met de eigen gezondheid wordt er advies gegeven over mogelijke interventies binnen de sociale kaart van Goirle. Bij een hoog risico wordt er geadviseerd naar de huisarts te gaan.
Een derde deel van de ziektelast is te beperken door een andere leefstijl. Door de inwoners op preventieve wijze inzicht te verschaffen over de eigen gezondheid kan de ziektelast beperkt worden.
Gemeente Goirle heeft in 2016 deelgenomen aan een pilot. Na een eerste effectmeting na 3 maanden blijkt dat 50% van de deelnemers meer gemotiveerd is om aan de slag te gaan met de gezondheid. In september 2017 worden de uitkomsten van de pilot geëvalueerd. Bij de pilot was één huisartsenpraktijk betrokken. Mocht uit de evaluatie blijken dat de pilot op lange termijn een positief effect heeft gehad op de leefstijl van onze inwoners, willen wij de persoonlijke gezondheidscheck aanbieden bij alle huisartspraktijken in Goirle en Riel.

Gecombineerde Leefstijl Interventie (preventie overgewicht)

                € 17.500,00

Vanuit het innovatie project van de GGD is vorig jaar de Gecombineerde leefstijl interventie (GLI) als innovatief project aangewezen. Er is een pilot opgestart bij vier gemeenten: Tilburg,  Loon op Zand, Dongen en Heusden. Het doel van het project is het ontwikkelen van een kwalitatief goed, langlopend aanbod voor kansarme gezinnen met kinderen (4-12 jaar) met overgewicht of obesitas, als onderdeel van een integrale ketenaanpak overgewicht. Dit is ook een van de speerpunten uit de regionale nota volksgezondheid in Midden-Brabant. Het aanbod heeft richt zich op het realiseren van een gezond gewicht en een betere kwaliteit van leven (‘lekker in je vel’ zitten) bij deelnemende kinderen en een duurzaam gezondere leefstijl van de deelnemende gezinnen bewerkstelligen, die leidt tot een betere gezondheid en meer kwaliteit van leven en uiteindelijk minder zorggebruik.
De kosten hiervoor bedragen per gemeente € 34.858 voor 2 jaar en ervan uitgaande dat er 20 uur beleidsadvisering en 20 uur uitvoering worden gereserveerd vanuit de lokale accent GGD (voor 2 jaar).Dit komt neer op € 17.500,00 voor 2018 en € 17.500,00 voor 2019.

't Loket

Op 31 januari 2017 heeft de gemeenteraad besloten om voor de lange termijn huisvesting van het Loket 2 scenario’s verder op te pakken en uit te werken en daarvoor een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen. Scenario 1: Blijven zitten in de huidige panden op de locatie Zorgcentrum/de Marmot en scenario 2: Verplaatsing van 't Loket naar het CC Jan van Besouw. Bij scenario 2 wordt ook de huisvesting Mainframe betrokken. De nader uitgewerkte vervolgopdracht is juni 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.
De opdracht wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase is er op gericht om antwoord te krijgen op de volgende vragen:

 • Hoeveel m2 ruimten/werkplekken zijn voor de 5 kernpartners en mogelijke nieuwe kernpartners bij een efficiënt ruimtegebruik daadwerkelijk nodig.
 • Is er hiervoor voldoende ruimte in het CC Jan van Besouw en is er de bereidheid om deze ruimte vrij te maken.
 • Is het CC Jan van Besouw voor gebruikers van het Zorgcentrum voldoende laagdrempelig en toegankelijk en/of zo te maken.

Mocht blijken dat het CC Jan van Besouw toch geen haalbare optie is voor de huisvesting van de partners van het Zorgcentrum dan kan op dat moment besloten worden om alleen scenario 1 verder uit te werken. Dit zal in 2017 duidelijk zijn. In 2018 zal een definitieve keuze gemaakt worden. Dan zal duidelijk zijn wat nodig is om de komende 20 jaar hetzij gehuisvest te blijven op de huidige locatie, hetzij in het CC Jan van Besouw en wat dat kost. Na een definitieve keuze voor een van de twee scenario's, zal dit scenario in 2018 in een concreet ontwerp met meer definitieve kostenraming uitgewerkt worden.

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

2018

2019

2020

2021

taalschool/taalklas

40.000

-

-

-

Marietje Kessels

48.000

-

-

-

budget onderzoek zwembad

15.000

-

-

-

buurtbemiddeling

10.000

6.667

-

-

extra budget voorzieningen soc. domein

250.000

-

-

-

big data en sociaal domein

72.500

-

-

-

leefstijlinterventie

17.500

17.500

-

-

persoonlijke gezondheidscheck

20.000

-

-

-

Incidentele baten

2018

2019

2020

2021

beschikking awr:

Marietje Kessels

48.000

-

-

-

budget onderzoek zwembad

15.000

-

-

-

buurtbemiddeling

10.000

6.667

-

-

big data en sociaal domein

72.500

-

-

-

leefstijlinterventie

17.500

17.500

-

-

persoonlijke gezondheidscheck

20.000

-

-

-

beschikking reserve sociaal domein

extra budget voorzieningen soc. domein

250.000

-

-

-