Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Totaal lasten

27.058.993

24.814.449

19.115.506

Totaal baten

-18.247.723

-14.523.411

-13.360.165

Saldo programma

8.811.270

10.291.038

5.755.341

Lasten
€ 19.115.506

Baten
€ -13.360.165

NrTaakveldBegroting 2017Begroting 2018
Lasten
2_1Verkeer en vervoer7.073.2112.689.347
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
12100001Directe bedrijfslast verkeer vervoer-ONT4110113Salarissen Ontwikkeling41.69643.952
12100001Directe bedrijfslast verkeer vervoer-ONT4110115Salarissen R&B17.86830.246
12100002Directe bedrijfslast verkeer vervoer-REB4110114Salarissen VVH2.9273.000
12100002Directe bedrijfslast verkeer vervoer-REB4110115Salarissen R&B223.911243.851
62100001Beleid verkeer en vervoer4380030Uitbestede werkzaamheden10.00010.100
62100001Beleid verkeer en vervoer4380065Regionaal gebiedsgerichte aanpak10.00010.100
62100001Beleid verkeer en vervoer4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen12.04012.160
62100002Voorber&uitv beh&bel verkeer&vervoer4380030Uitbestede werkzaamheden27.79528.073
62100002Voorber&uitv beh&bel verkeer&vervoer4380067Contributies1.6061.622
62100002Voorber&uitv beh&bel verkeer&vervoer4380999Overige goederen en diensten14.67614.823
62100002Voorber&uitv beh&bel verkeer&vervoer4730001Afschrijvingen10.16510.037
62100002Voorber&uitv beh&bel verkeer&vervoer4740001Toegerekende rente kapitaalwerken6.0654.590
62100003Verkeersveiligheid4380049Overige verzekeringen100100
62100003Verkeersveiligheid4380060Mensgerichte maatregelen - diensten51.51052.025
62100004Verkeersborden,bewegwijzering,belijning4380006Belijning / figuraties wegen22.60522.831
62100004Verkeersborden,bewegwijzering,belijning4380017Elektriciteit576582
62100004Verkeersborden,bewegwijzering,belijning4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant12.22012.120
62100004Verkeersborden,bewegwijzering,belijning4380999Overige goederen en diensten3.3523.386
62100004Verkeersborden,bewegwijzering,belijning4730001Afschrijvingen1.0001.000
62100004Verkeersborden,bewegwijzering,belijning4740001Toegerekende rente kapitaalwerken375280
62100005Voorber&uitv beh&bel wegen,straten&plein4210004Waterschapslasten29.41129.705
62100005Voorber&uitv beh&bel wegen,straten&plein4380009Niet levensduur verlengend groot onderh.4.5794.625
62100005Voorber&uitv beh&bel wegen,straten&plein4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant4.2424.192
62100006Asfaltwegen4380008Dagelijks beheer en onderhoud15.26615.419
62100006Asfaltwegen4380009Niet levensduur verlengend groot onderh.134.294141.183
62100006Asfaltwegen4730001Afschrijvingen0-1.313
62100006Asfaltwegen4740001Toegerekende rente kapitaalwerken0-499
62100007Elementverhardingen4380008Dagelijks beheer en onderhoud154.177155.719
62100007Elementverhardingen4380009Niet levensduur verlengend groot onderh.275.138305.245
62100007Elementverhardingen4380030Uitbestede werkzaamheden30.0000
62100007Elementverhardingen4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant61.61061.863
62100007Elementverhardingen4730001Afschrijvingen470.981511.410
62100007Elementverhardingen4730002Extra afschrijvingen15.0000
62100007Elementverhardingen4740001Toegerekende rente kapitaalwerken284.984189.124
62100008Halfverharding / onverhard4380009Niet levensduur verlengend groot onderh.19.35220.344
62100009Turnhoutsebaan4380017Elektriciteit7.6997.776
62100009Turnhoutsebaan4380030Uitbestede werkzaamheden114.41975.163
62100009Turnhoutsebaan4730001Afschrijvingen23.38013.100
62100009Turnhoutsebaan4730002Extra afschrijvingen4.304.2000
62100009Turnhoutsebaan4740001Toegerekende rente kapitaalwerken13.9585.764
62100010Reiniging van wegen4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant97.06198.879
62100010Reiniging van wegen4420007Subsidies niet productgebonden27.49027.490
62100011Gladheidsbestrijding4380030Uitbestede werkzaamheden60.20760.809
62100011Gladheidsbestrijding4380999Overige goederen en diensten19.61419.810
62100012Bestrijding hondenpoep4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant40.09740.249
62100013Inritten4380030Uitbestede werkzaamheden12.17812.300
62100014Straatmeubilair4210004Waterschapslasten144145
62100014Straatmeubilair4380013Waterverbruik305308
62100014Straatmeubilair4380017Elektriciteit566572
62100014Straatmeubilair4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant27.97828.078
62100014Straatmeubilair4380999Overige goederen en diensten7.5007.575
62100015Kunstobjecten in openbare ruimte4380010Onderhoud diversen10.80210.910
62100016Kabels en leidingen4351001Inhuur personeel73.42774.161
62100016Kabels en leidingen4380010Onderhoud diversen8.4138.497
62100016Kabels en leidingen4380013Waterverbruik3600
62100016Kabels en leidingen4380030Uitbestede werkzaamheden3.8903.929
62100017Openbare verlichting4380010Onderhoud diversen128.875130.164
62100017Openbare verlichting4380017Elektriciteit74.80075.548
62100017Openbare verlichting4380045Vandalismeschade4.3784.422
62100017Openbare verlichting4380064Vergoeding proceskosten2.5510
62100017Openbare verlichting4730001Afschrijvingen23.58428.536
62100017Openbare verlichting4740001Toegerekende rente kapitaalwerken15.81413.267
2_2Parkeren233.679231.033
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
62200001Parkeren (straten)4380999Overige goederen en diensten17.67921.746
62200001Parkeren (straten)4730001Afschrijvingen13.0889.088
62200001Parkeren (straten)4740001Toegerekende rente kapitaalwerken5.7331.999
62200002Parkeergarage4210002Onroerende zaak belasting19.50020.897
62200002Parkeergarage4210003Rioolbelasting225207
62200002Parkeergarage4210004Waterschapslasten1.0901.101
62200002Parkeergarage4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)23.40423.638
62200002Parkeergarage4380008Dagelijks beheer en onderhoud68.68669.373
62200002Parkeergarage4380013Waterverbruik284287
62200002Parkeergarage4380017Elektriciteit33.39327.727
62200002Parkeergarage4380039Bijdrage aan VVE15.52615.681
62200002Parkeergarage4380055Telefoon-telefax-zendmachtiging2.8492.877
62200002Parkeergarage4720001Toevoeging aan voorzieningen26.47528.100
62200002Parkeergarage4730001Afschrijvingen4.2576.773
62200002Parkeergarage4740001Toegerekende rente kapitaalwerken1.4901.539
3_1Economische ontwikkeling211.511242.238
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
13100001Directe bedrijfslasten economische ontw.4110113Salarissen Ontwikkeling81.57593.652
63100001Economisch beleid4380066Advieskosten42.50037.875
63100001Economisch beleid4380999Overige goederen en diensten6.3086.371
63100001Economisch beleid4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen81.128104.340
3_3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen284.008291.381
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
63300001Reclamevoering openbare ruimte4110114Salarissen VVH6.5169.714
63300003Week- en jaarmarkten4110117Salarissen Ondersteuning7.1407.509
63300003Week- en jaarmarkten4380017Elektriciteit1.0001.000
63300003Week- en jaarmarkten4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant10.3023.333
63300003Week- en jaarmarkten4380043Huur marktkramen4.0502.025
63300004BIZ Tijvoort Goirle4380030Uitbestede werkzaamheden2.0001.000
63300004BIZ Tijvoort Goirle4446002Overige vermogensoverdrachten148.000149.000
63300005BIZ Centrum Goirle4380030Uitbestede werkzaamheden500500
63300005BIZ Centrum Goirle4446002Overige vermogensoverdrachten104.500117.300
3_4Economische promotie139.087130.630
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
13400001Directe bedrijfslasten econom. promotie4110113Salarissen Ontwikkeling14.84017.540
13400001Directe bedrijfslasten econom. promotie4110117Salarissen Ondersteuning5.8120
63400001Recreatie4380999Overige goederen en diensten5.0005.050
63400001Recreatie4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen4.7794.827
63400001Recreatie4730001Afschrijvingen1.2261.379
63400001Recreatie4740001Toegerekende rente kapitaalwerken154110
63400002Toeristenbelasting4380030Uitbestede werkzaamheden5.0005.000
63400002Toeristenbelasting4420007Subsidies niet productgebonden10.00010.000
63400003Kermis4210004Waterschapslasten5063
63400003Kermis4380013Waterverbruik0364
63400003Kermis4380017Elektriciteit14.09414.235
63400003Kermis4380058Advertenties en overige publicatiekosten2.5702.596
63400003Kermis4380999Overige goederen en diensten55.70056.257
63400004Evenementen4380013Waterverbruik152154
63400004Evenementen4380017Elektriciteit17.67511.000
63400004Evenementen4380999Overige goederen en diensten2.0352.055
5_4Musea10.65710.799
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
65400001Tentoonstellingen4380999Overige goederen en diensten4.1004.150
65400001Tentoonstellingen4730001Afschrijvingen823823
65400001Tentoonstellingen4740001Toegerekende rente kapitaalwerken6233
65400002Oudheidkunde en musea4210002Onroerende zaak belasting645690
65400002Oudheidkunde en musea4210003Rioolbelasting370344
65400002Oudheidkunde en musea4210004Waterschapslasten7172
65400002Oudheidkunde en musea4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)2.7212.748
65400002Oudheidkunde en musea4380048Opstal- en inventarisverzekering900909
65400002Oudheidkunde en musea4720001Toevoeging aan voorzieningen9651.030
5_5Cultureel erfgoed1.096.883983.536
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
15500001Directe bedrijfslasten cultureel erfgoed4110113Salarissen Ontwikkeling10.88411.223
15500001Directe bedrijfslasten cultureel erfgoed4110114Salarissen VVH10.4546.724
65500001Monumenten4380017Elektriciteit3.099600
65500001Monumenten4380066Advieskosten10.0505.100
65500001Monumenten4380999Overige goederen en diensten852860
65500001Monumenten4420006Subsidie aan marktproducenten23.00823.238
65500001Monumenten4420007Subsidies niet productgebonden11.51511.515
65500002Kerktorens4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)1.0891.100
65500002Kerktorens4380048Opstal- en inventarisverzekering951960
65500002Kerktorens4380049Overige verzekeringen458463
65500002Kerktorens4730001Afschrijvingen27.31710.063
65500002Kerktorens4740001Toegerekende rente kapitaalwerken8.8782.415
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4210002Onroerende zaak belasting40.91543.837
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4210003Rioolbelasting225207
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4210004Waterschapslasten1.2741.287
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)69.19069.882
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4380013Waterverbruik225227
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4380048Opstal- en inventarisverzekering17.67817.855
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4720001Toevoeging aan voorzieningen55.60058.940
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4730001Afschrijvingen455.980488.367
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4730002Extra afschrijvingen50.0000
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw4740001Toegerekende rente kapitaalwerken297.241228.673
5_6Media472.076474.206
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
65600001Ext communicatie/publieksvoorlicht media4380017Elektriciteit2.5002.525
65600002Lokale Omroep Goirle4380999Overige goederen en diensten12.96611.506
65600003Bibliotheekwerk4420008Subsidies B2B427.101431.372
65600003Bibliotheekwerk4438002Overige inkomensoverdrachten14.43514.435
65600004Bibliotheek4730001Afschrijvingen12.82912.829
65600004Bibliotheek4740001Toegerekende rente kapitaalwerken2.2451.539
5_7Openbaar groen en (openlucht) recreatie1.239.0721.257.891
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
15700001Directe bedrijfslasten groen4110115Salarissen R&B125.078130.522
65700001Voorber. en uitv. beheer en beleid groen4380044Licenties7.10010.000
65700002Groenonderhoud4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant565.822586.338
65700002Groenonderhoud4380999Overige goederen en diensten46.76247.230
65700002Groenonderhoud4730001Afschrijvingen6.4230
65700002Groenonderhoud4740001Toegerekende rente kapitaalwerken2.4090
65700003Bomenonderhoud4380010Onderhoud diversen3.0003.000
65700003Bomenonderhoud4380013Waterverbruik207209
65700003Bomenonderhoud4380014Ziekten en plagen2.8832.912
65700003Bomenonderhoud4380030Uitbestede werkzaamheden161.053162.664
65700003Bomenonderhoud4380049Overige verzekeringen100100
65700003Bomenonderhoud4380999Overige goederen en diensten25.10025.351
65700004Bermen- en slotenonderhoud4380030Uitbestede werkzaamheden110.732111.839
65700004Bermen- en slotenonderhoud4380999Overige goederen en diensten19.24119.433
65700005Dierenweide molenpark4380017Elektriciteit710710
65700005Dierenweide molenpark4380999Overige goederen en diensten17.37117.545
65700006Speeltoestellen en -plaatsen4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant16.66512.827
65700006Speeltoestellen en -plaatsen4380999Overige goederen en diensten21.17921.391
65700006Speeltoestellen en -plaatsen4730001Afschrijvingen45.14545.413
65700006Speeltoestellen en -plaatsen4740001Toegerekende rente kapitaalwerken7.0354.762
65700007Waterbouwkundige voorzieningen4380010Onderhoud diversen701708
65700007Waterbouwkundige voorzieningen4380013Waterverbruik316316
65700007Waterbouwkundige voorzieningen4380017Elektriciteit2.8722.901
65700008Gemeentewerf - Fokmast4210002Onroerende zaak belasting550596
65700008Gemeentewerf - Fokmast4380999Overige goederen en diensten13.32013.453
65700009Kunstwerken4380999Overige goederen en diensten37.29837.671
7_2Riolering1.994.2551.848.417
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
17200001Directe bedrijfslasten riolering4110115Salarissen R&B157.719160.867
17200001Directe bedrijfslasten riolering4351001Inhuur personeel133.5000
67200001Voorber & uitv beheer & beleid riolering4380017Elektriciteit46.47040.000
67200001Voorber & uitv beheer & beleid riolering4380030Uitbestede werkzaamheden2.5000
67200001Voorber & uitv beheer & beleid riolering4380055Telefoon-telefax-zendmachtiging14.97815.128
67200001Voorber & uitv beheer & beleid riolering4380061Metingen41.10520.861
67200001Voorber & uitv beheer & beleid riolering4380066Advieskosten85.472128.113
67200001Voorber & uitv beheer & beleid riolering4380999Overige goederen en diensten16.52416.689
67200001Voorber & uitv beheer & beleid riolering4730001Afschrijvingen383.520464.043
67200001Voorber & uitv beheer & beleid riolering4740001Toegerekende rente kapitaalwerken520.922404.840
67200002Huisaansluitingen4380030Uitbestede werkzaamheden10.00010.100
67200003Vrijverval riolering4380030Uitbestede werkzaamheden165.236166.888
67200003Vrijverval riolering4380032Stortkosten7.5007.575
67200003Vrijverval riolering4380999Overige goederen en diensten5.1615.213
67200004Drukriolering4380030Uitbestede werkzaamheden25.81626.074
67200004Drukriolering4380999Overige goederen en diensten1.0301.041
67200005Bergbezinkbassins4210004Waterschapslasten5051
67200005Bergbezinkbassins4380030Uitbestede werkzaamheden16.52416.689
67200005Bergbezinkbassins4380048Opstal- en inventarisverzekering715722
67200006Rioolgemalen4380030Uitbestede werkzaamheden23.00023.230
67200007Onderhoud huisaansluitingen4380030Uitbestede werkzaamheden27.88628.166
67200008Onderhoud kolken4380030Uitbestede werkzaamheden58.87359.461
67200008Onderhoud kolken4380032Stortkosten7.5007.575
67200009Onderhoud watergangen4380030Uitbestede werkzaamheden47.27847.751
67200010Reinigen wegen4380031Uitbestede werkzaamheden Diamant129.886131.199
67200010Reinigen wegen4380032Stortkosten5.0905.141
67200011Kosten inning rioolheffing4380030Uitbestede werkzaamheden60.00061.000
7_3Afval1.912.8731.718.316
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
17300001Directe bedrijfslasten afval4110115Salarissen R&B111.52074.580
67300002Huishoudelijk restafval4320003Inzamelhulpmiddelen14.82514.953
67300002Huishoudelijk restafval4380030Uitbestede werkzaamheden19.95014.900
67300002Huishoudelijk restafval4380034Inzameling / transport212.385214.420
67300002Huishoudelijk restafval4380035Verwerking232.700235.027
67300002Huishoudelijk restafval4730001Afschrijvingen21.08722.042
67300002Huishoudelijk restafval4740001Toegerekende rente kapitaalwerken6.1874.562
67300003GFT afval4320003Inzamelhulpmiddelen10.00010.000
67300003GFT afval4380034Inzameling / transport214.400216.544
67300003GFT afval4380035Verwerking138.100139.481
67300004Klein chemisch afval4380030Uitbestede werkzaamheden12.62512.751
67300005Verpakkingsglas4380030Uitbestede werkzaamheden13.00013.130
67300006Kunststof en plastic4320003Inzamelhulpmiddelen29.5004.500
67300006Kunststof en plastic4380030Uitbestede werkzaamheden254.100256.641
67300007Papier4380036Inzameling / verwerking Goirle115.600116.756
67300007Papier4380037Inzameling / verwerking Riel20.40020.604
67300008Grof huishoudelijk restafval4380034Inzameling / transport8.0808.161
67300008Grof huishoudelijk restafval4380035Verwerking25.10025.351
67300009Tuin- en snoeiafval4380030Uitbestede werkzaamheden20.00020.200
67300010Bouw- en sloopafval4380030Uitbestede werkzaamheden30.00030.300
67300011Puin4380030Uitbestede werkzaamheden5.0005.050
67300012Hout4380030Uitbestede werkzaamheden22.50022.725
67300013Luiers4320003Inzamelhulpmiddelen5.0505.101
67300013Luiers4380030Uitbestede werkzaamheden12.82512.953
67300014Overige afvalstromen4320003Inzamelhulpmiddelen3.0803.111
67300014Overige afvalstromen4380020Uitbestede werkzaamh. Milieustrt/kringl48.91153.721
67300014Overige afvalstromen4380021Uitbestede werkzaaamheden asbest2.5852.611
67300014Overige afvalstromen4380022Uitbestede werkzaaamheden banden3.5853.621
67300014Overige afvalstromen4380023Uitbestede werkzaaamheden dakleer3.6153.651
67300014Overige afvalstromen4380024Uitbestede werkzaaamheden grond3.0803.111
67300014Overige afvalstromen4380025Uitbestede werkzaaamheden kadavers555561
67300014Overige afvalstromen4380026Uitbestede werkzaaamheden textiel2.7752.803
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4210002Onroerende zaak belasting1.4651.381
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4210003Rioolbelasting370344
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4210004Waterschapslasten375379
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)5.2252.247
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4380013Waterverbruik500505
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4380016Gas2.7352.762
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4380017Elektriciteit4.8454.893
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4380048Opstal- en inventarisverzekering897906
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4720001Toevoeging aan voorzieningen3.5953.810
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4730001Afschrijvingen35.82038.819
67300015Milieustraat en kringloopwinkel4740001Toegerekende rente kapitaalwerken32.73125.468
67300016PMD/Papier (pilot)4320003Inzamelhulpmiddelen33.3140
67300016PMD/Papier (pilot)4380030Uitbestede werkzaamheden12.8420
67300016PMD/Papier (pilot)4380034Inzameling / transport85.7940
67300017Kosten afvalstoffenheffing4380030Uitbestede werkzaamheden57.00061.000
67300021Voorziening afval4720001Toevoeging aan voorzieningen10.3640
67300002Huishoudelijk restafval4380010Onderhoud diversen1.8811.880
7_4Milieubeheer600.538533.323
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
17400001Directe bedrijfslasten milieu - ONT4110113Salarissen Ontwikkeling112.560139.323
17400002Directe bedrijfslasten milieu - VVH4110114Salarissen VVH134.190111.079
67400001Beleid milieu4380030Uitbestede werkzaamheden31.01031.320
67400001Beleid milieu4380999Overige goederen en diensten30.00030.300
67400001Beleid milieu4420006Subsidie aan marktproducenten8.6078.693
67400001Beleid milieu4730001Afschrijvingen12.1114.250
67400001Beleid milieu4740001Toegerekende rente kapitaalwerken951255
67400002STIKA4380066Advieskosten25.00025.000
67400003Toezicht en handhaving milieu4380030Uitbestede werkzaamheden14.21514.430
67400004Overige aangelegenheden4730001Afschrijvingen27.9040
67400004Overige aangelegenheden4740001Toegerekende rente kapitaalwerken6980
67400006Omgevingsdienst4380030Uitbestede werkzaamheden21.00010.100
67400006Omgevingsdienst4380066Advieskosten9.0000
67400006Omgevingsdienst4433001Bijdrage gemeenschappelijke regelingen149.180134.220
67400007Ongediertebestrijding4380030Uitbestede werkzaamheden24.11224.353
7_5Begraafplaatsen en crematoria1.1841.196
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
67500001Algemene begraafplaatsen4380999Overige goederen en diensten1.1841.196
8_1Ruimtelijke ordering763.260476.353
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
18100001Directe bedrijfslasten RO - ONT4110113Salarissen Ontwikkeling262.790264.500
68100001Ruimtelijk beleid4210002Onroerende zaak belasting2.090790
68100001Ruimtelijk beleid4210003Rioolbelasting1.5260
68100001Ruimtelijk beleid4210004Waterschapslasten509514
68100001Ruimtelijk beleid4380066Advieskosten19.0000
68100001Ruimtelijk beleid4380067Contributies305308
68100001Ruimtelijk beleid4380999Overige goederen en diensten847855
68100001Ruimtelijk beleid4730002Extra afschrijvingen36.0000
68100001Ruimtelijk beleid4740001Toegerekende rente kapitaalwerken8.86621.761
68100003Bestemmingsplannen (niet grondexpl.)4320002Voorbereiding en toezicht3.5613.597
68100003Bestemmingsplannen (niet grondexpl.)4380058Advertenties en overige publicatiekosten3.7613.799
68100003Bestemmingsplannen (niet grondexpl.)4380066Advieskosten60.59035.239
68100003Bestemmingsplannen (niet grondexpl.)4380999Overige goederen en diensten1.0791.090
68100005Kapvergunningen4110114Salarissen VVH5.85411.222
68100005Kapvergunningen4110115Salarissen R&B19.46518.345
68100006Beleid en juridisch advies handhaving4110114Salarissen VVH35.38776.608
68100006Beleid en juridisch advies handhaving4351001Inhuur personeel95.0000
68100911Strategische aankopen4740002Toegerekende rente grondexploit3.9310
68100912Zuidrand4110113Salarissen Ontwikkeling32.89737.725
68100912Zuidrand4320001Bouw- en woonrijpmaken5.7200
68100913Venneweg e.o.4740002Toegerekende rente grondexploit18.0820
68100914Leyoever4110113Salarissen Ontwikkeling30.0000
68100914Leyoever4320002Voorbereiding en toezicht25.0000
68100914Leyoever4380066Advieskosten50.0000
68100915Bakertand4110113Salarissen Ontwikkeling15.0000
68100916Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg4320001Bouw- en woonrijpmaken3.0000
68100917Hoek Kloosterstraat/Th.v. Diessenstraat4110113Salarissen Ontwikkeling8.5000
68100917Hoek Kloosterstraat/Th.v. Diessenstraat4320002Voorbereiding en toezicht2.5000
68100917Hoek Kloosterstraat/Th.v. Diessenstraat4380066Advieskosten2.0000
68100007Omgevingsvisie4380999Overige goederen en diensten10.0000
8_2Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)7.824.5037.543.741
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
68200001de Boschkens4110113Salarissen Ontwikkeling89.994126.420
68200001de Boschkens4110115Salarissen R&B80.22385.290
68200001de Boschkens4110117Salarissen Ondersteuning21.68422.368
68200001de Boschkens4210002Onroerende zaak belasting365370
68200001de Boschkens4320001Bouw- en woonrijpmaken4.736.8704.010.045
68200001de Boschkens4750001Verrekening overhead187.463215.352
68200001de Boschkens4750002Afname boekwaarde bouwexploitatie88.20764.105
68200001de Boschkens4750003Afname boekwaarde gronduitgifte1.298.2522.965.505
68200002Heisteeg4110113Salarissen Ontwikkeling10.83311.978
68200002Heisteeg4110115Salarissen R&B3.0203.292
68200002Heisteeg4320001Bouw- en woonrijpmaken34.76420.000
68200002Heisteeg4740002Toegerekende rente grondexploit12.9490
68200002Heisteeg4750001Verrekening overhead13.85314.048
68200002Heisteeg4750003Afname boekwaarde gronduitgifte1.246.0260
68200002Heisteeg4750002Afname boekwaarde bouwexploitatie04.968
8_3Wonen en bouwen957.655683.099
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
18300001Directe bedrijfslasten wonen&bouwen-ONT4110113Salarissen Ontwikkeling36.28037.410
18300002Directe bedrijfslasten wonen&bouwen-VVH4110112Salarissen BDO38.94039.786
18300002Directe bedrijfslasten wonen&bouwen-VVH4110114Salarissen VVH383.941440.622
18300002Directe bedrijfslasten wonen&bouwen-VVH4110115Salarissen R&B20.79621.940
18300002Directe bedrijfslasten wonen&bouwen-VVH4110117Salarissen Ondersteuning8.7188.992
68300001Beleid volkshuisvesting4380066Advieskosten1.5001.515
68300002Omgevingsvergunning4380003Boeken-tijdschriften-abonn.215220
68300002Omgevingsvergunning4380030Uitbestede werkzaamheden57.87538.255
68300002Omgevingsvergunning4380038Welstandsadvies24.75025.000
68300002Omgevingsvergunning4380044Licenties43.82044.300
68300002Omgevingsvergunning4380066Advieskosten17.5000
68300002Omgevingsvergunning4730001Afschrijvingen6.0755.409
68300002Omgevingsvergunning4740001Toegerekende rente kapitaalwerken608325
68300003Toezicht en handhaving bouw4380030Uitbestede werkzaamheden3.0303.060
68300004Gemeentelijke objecten / panden4210002Onroerende zaak belasting8552.245
68300004Gemeentelijke objecten / panden4210003Rioolbelasting370172
68300004Gemeentelijke objecten / panden4210004Waterschapslasten194196
68300004Gemeentelijke objecten / panden4380007Onderhoud gebouwen (dagelijks)6.0896.150
68300004Gemeentelijke objecten / panden4380016Gas6.0003.000
68300004Gemeentelijke objecten / panden4380017Elektriciteit4.6222.000
68300004Gemeentelijke objecten / panden4380048Opstal- en inventarisverzekering441445
68300004Gemeentelijke objecten / panden4380999Overige goederen en diensten1.8591.878
68300004Gemeentelijke objecten / panden4730002Extra afschrijvingen190.0000
68300005Woonwagencentrum4380048Opstal- en inventarisverzekering177179
18300002Directe bedrijfslasten wonen&bouwen-VVH4351001Inhuur personeel103.0000
Totaal Lasten24.814.45219.115.506
Baten
2_1Verkeer en vervoer-179.217-180.734
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
62100001Beleid verkeer en vervoer8434001Inkomensoverdrachten - provincie-10.000-10.100
62100003Verkeersveiligheid8432001Inkomensoverdrachten - centrumgemeente-41.208-41.620
62100010Reiniging van wegen8380010Doorberekende goederen / diensten derden-27.490-27.490
62100013Inritten8370008Leges en rechten-12.178-12.300
62100016Kabels en leidingen8370008Leges en rechten-65.341-65.994
62100016Kabels en leidingen8380008Degeneratie (graafwerk kabels/leidingen)-23.000-23.230
2_2Parkeren-67.676-68.353
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
62200001Parkeren (straten)8370008Leges en rechten-6.679-6.746
62200002Parkeergarage8380010Doorberekende goederen / diensten derden-60.997-61.607
3_3Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen-332.844-313.420
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
63300001Reclamevoering openbare ruimte8380010Doorberekende goederen / diensten derden-54.694-21.130
63300002Overige standplaatsen8330003Pacht gronden-14.000-14.140
63300003Week- en jaarmarkten8370004Marktgelden-8.500-9.500
63300003Week- en jaarmarkten8380009Vergoeding van derden energiekosten-650-850
63300004BIZ Tijvoort Goirle8221004BIZ-belasting-150.000-150.000
63300005BIZ Centrum Goirle8221004BIZ-belasting-105.000-117.800
3_4Economische promotie-106.500-115.000
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
63400002Toeristenbelasting8221003Opbrengsten toeristenbelasting-25.000-25.000
63400003Kermis8370005Staangelden kermis-64.000-66.000
63400003Kermis8380010Doorberekende goederen / diensten derden-17.500-24.000
5_4Musea-18.566-18.332
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
65400002Oudheidkunde en musea8360001Huur gebouwen-18.566-18.332
5_5Cultureel erfgoed-53.898-54.661
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
65500003Cultureel Centrum Jan van Besouw8360001Huur gebouwen-53.898-54.661
5_7Openbaar groen en (openlucht) recreatie-3.000-3.000
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
65700003Bomenonderhoud8380010Doorberekende goederen / diensten derden-3.000-3.000
7_2Riolering-2.224.080-2.176.500
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
67200002Huisaansluitingen8380010Doorberekende goederen / diensten derden-10.000-10.100
67200012Opbrengsten rioolheffing8222001Rioolheffing niet woningen - eigenaren-112.000-108.100
67200012Opbrengsten rioolheffing8222002Rioolheffing woningen - eigenaren-1.662.780-1.634.900
67200012Opbrengsten rioolheffing8222003Rioolheffing woningen - gebruikers-387.300-370.475
67200012Opbrengsten rioolheffing8222004Rioolheffing niet woningen - gebruik-52.000-52.925
7_3Afval-2.262.660-2.188.224
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
67300005Verpakkingsglas8380004Opbrengst glas-25.000-25.250
67300006Kunststof en plastic8380005Opbrengst kunststof-360.700-364.307
67300007Papier8380001Opbrengst papier-186.500-188.365
67300013Luiers8380010Doorberekende goederen / diensten derden-1.020-1.030
67300014Overige afvalstromen8380002Opbrengst metaal/frituurvet-15.000-15.150
67300014Overige afvalstromen8380003Opbrengst WeB-8.400-8.484
67300018Opbrengst afvalstoffenheffing8370001Afvalstoffenheffing eenpersoonshuishoud-257.000-255.500
67300018Opbrengst afvalstoffenheffing8370002Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishoud-1.304.940-1.305.292
67300018Opbrengst afvalstoffenheffing8370003Afvalstoffenheffing bedrijfscontainers-24.600-24.846
67300021Voorziening afval8720001Beschikking over voorzieningen-79.5000
7_4Milieubeheer-800-810
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
67400005Vergunningverlening milieu8370008Leges en rechten-800-810
7_5Begraafplaatsen en crematoria-65-65
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
67500001Algemene begraafplaatsen8380010Doorberekende goederen / diensten derden-65-65
8_1Ruimtelijke ordering-296.814-91.825
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
68100001Ruimtelijk beleid8330001Pachten en erfpacht-10.000-10.000
68100001Ruimtelijk beleid8330003Pacht gronden-5.000-5.000
68100004Principeverzoeken / stedebouwkund.adviez8370008Leges en rechten-30.000-30.000
68100005Kapvergunningen8370008Leges en rechten-9.000-9.100
68100912Zuidrand8380010Doorberekende goederen / diensten derden-70.856-37.725
68100914Leyoever8310001Opbrengst grondverkopen-60.0000
68100914Leyoever8380010Doorberekende goederen / diensten derden-75.0000
68100916Hoek Kalverstraat/Tilburgseweg8380010Doorberekende goederen / diensten derden-3.0000
68100917Hoek Kloosterstraat/Th.v. Diessenstraat8380010Doorberekende goederen / diensten derden-33.9580
8_2Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)-7.824.503-7.543.741
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
68200001de Boschkens8310002Marktsector-1.298.252-2.965.505
68200001de Boschkens8740002Bouwrente-88.572-64.475
68200001de Boschkens8750002Toename BW bouwrijpmaken-5.116.234-4.459.475
68200002Heisteeg8310002Marktsector-1.246.0260
68200002Heisteeg8740002Bouwrente0-4.968
68200002Heisteeg8750001Toename BW bouwexploitatie-12.9490
68200002Heisteeg8750002Toename BW bouwrijpmaken-62.470-49.318
8_3Wonen en bouwen-1.152.788-605.500
PlaatsSoortBegroting 2017Begroting 2018
68300001Beleid volkshuisvesting8370008Leges en rechten-500-500
68300002Omgevingsvergunning8370006Leges omgevingsvergunning-550.000-605.000
68300004Gemeentelijke objecten / panden8320001Verkoop onroerend goed-600.0000
68300004Gemeentelijke objecten / panden8360001Huur gebouwen-2.2880
Totaal Baten-14.523.411-13.360.165
Totaal10.291.0385.755.341

Toelichting ontwikkelingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar

Het resultaat van dit programma is €

5.755.341,00

(nadeel).

Toegelicht worden de (voornaamste) verschillen in lasten en baten van de begroting 2018 ten opzichte van de begroting 2017.

LASTEN

De lasten voor dit programma zijn €

5.698.943,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Lagere lasten voor de grondexploitatie ad € 711.000,00;
 • Lagere extra afschrijvingslasten ad € 4.595.200,00;

*    belangrijkste oorzaak is dat bij wegen, straten en pleinen in 2017 afschrijvingen ineens worden verantwoord voor de voorbereidingskosten en uitvoeringskosten van de aanleg van diverse rotondes en de faunatunnel ad € 4.304.200,00;
*   daarnaast zijn er extra afschrijvingen geraamd voor enkele projecten en dat voor een totaal bedrag van € 101.000,00;
*   in 2017 is een budget van € 190.000,00 voor cyclisch onderhoud gemeentegebouwen. Ook dit bedrag wordt ineens afgeschreven en wordt gedekt door te beschikken over de reserve onderhoud gemeentegebouwen.

 • In 2017 zijn budgetten geraamd voor in totaal € 174.700,00 omdat die zijn overgeheveld van 2016 naar 2017. Het betreft overgehevelde budgetten voor groen, riolering, afval, verkeer en vervoer, vergunningverlening en gemeentelijke gebouwen;
 • De kapitaallasten zijn in 2018 per saldo € 217.200,00 lager ten opzichte van 2017. Dit valt uiteen in lagere rentelasten ad € 306.600,00 en dat wordt veroorzaakt door de verlaging van de renteomslag van 2,5% naar 2%. De afschrijvingslasten zijn € 89.400,00 hoger en dat wordt voornamelijk veroorzaakt omdat de afschrijving bij annuiteitenmethode hoger worden als de rente daalt en de renteomslag is gedaald van 2,5% naar 2%.
 • Lagere lasten ad € 203.000,00 voor het taakveld afval:

*     lagere lasten ad € 132.000,00 voor de pilot grondstoffenbeleidsplan;
*     lagere salarislasten ad € 37.000,00 omdat in 2017 rekening is gehouden met inhuur voor de

implementatie van het grondstoffenbeleidsplan;   

*   lagere lasten ad € 25.000,00 omdat er geen PMD zakken meer nodig zijn;
*   lagere storting in de voorziening ad € 9.000,00.

 • Hogere lasten salarissen voornamelijk vanwege de generieke salariskostenstijging o.a.als een gevolg van de stijging van de pensioenpremie ad € 125.000,00;
 • Indexering reguliere budgetten met 1,00 % ad € 37.000,00.

BATEN

De baten voor dit programma zijn €

1.163.246,00

 lager geraamd dan in 2017. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Lagere inkomsten voor de grondexploitatie ad € 280.800,00. De baten en lasten op grondexploitaties verlopen (budgettair neutraal) via dit programma. Tegenover de geraamde lasten staan in feite dezelfde baten in de vorm van overboeking naar de balans. Het verschil tussen baten en lasten  betreft hogere uitgaven, waardoor ook de beschikking over de algemene reserve grondexploitatie voor ditzelfde bedrag hoger is;
 • Lagere opbrengsten ad € 205.000,00 omdat in 2017 diverse opbrengsten zijn  geraamd in het kader van de passieve grondpolitiek. Het betreft de opbrengsten van de projecten de Zuidrand, de Leyoever en de hoek Thomas van Diessenstraat/Kloosterstraat;
 • Lagere opbrengst rioolrecht ad € 48.000,00 voornamelijk vanwege de gevolgen van de wijziging van het BBV waardoor er minder rente toegerekend kan worden aan het taakveld riolering en dat leidt tot een verlaging van de tarieven. In 2017 was het renteomslagpercentage 2,5% en dat van 2018 is 2%.
 • In 2017 zijn in de Burap extra kosten geraamd voor afval en die zijn gedekt door te beschikken over de voorziening afvalstoffenheffing voor € 79.500,00. In 2018 zijn de lasten en baten in evenwicht en is geen beschikking over de voorziening nodig.
 • In 2017 is een opbrengst geraamd van € 600.000,00 vanwege de opbrengst van de verkoop van twee woningen;
 • De opbrengst van de reclame-uitingen in de openbare ruimte is in 2018 substantieel lager en dat is een bedrag van € 33.500,00;
 • een hogere opbrengst van de bouwleges ad € 50.000,00;
 • een hogere opbrengst afval ad € 5.000,00 onderdeel plastic, drankkarton en metaal (pdm).

Meerjarenramingen

Taakveld

2018

2019

2020

2021

2_1

Verkeer en vervoer

L

2.689.347

2.772.993

2.826.273

2.848.325

B

-180.734

-182.671

-184.637

-186.632

2_2

Parkeren

L

231.033

233.524

236.061

238.645

B

-68.353

-69.380

-70.421

-71.479

3_1

Economische ontwikkeling

L

242.239

246.173

250.171

254.235

B

0

0

0

0

3_3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

L

291.381

291.750

292.125

292.506

B

-313.420

-314.106

-314.802

-315.509

3_4

Economische promotie

L

130.630

132.774

134.953

137.169

B

-115.000

-116.350

-117.721

-119.112

5_4

Musea

L

10.799

10.917

10.214

10.354

B

-18.332

-18.607

-18.887

-19.171

5_5

Cultureel erfgoed

L

983.536

980.446

982.425

984.448

B

-54.661

-55.481

-56.314

-57.159

5_6

Media

L

474.206

481.769

489.462

497.292

5_7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

L

1.257.891

1.269.421

1.289.357

1.305.613

B

-3.000

-3.045

-3.091

-3.138

7_2

Riolering

L

1.848.417

1.847.621

1.843.487

1.823.955

B

-2.176.500

-2.175.753

-2.172.320

-2.152.087

7_3

Afval

L

1.718.315

1.718.315

1.718.315

1.718.315

B

-2.188.224

-2.188.224

-2.188.224

-2.188.224

7_4

Milieubeheer

L

533.323

541.739

550.292

554.733

B

-810

-798

-786

-774

7_5

Begraafplaatsen en crematoria

L

1.196

1.217

1.238

1.260

B

-65

-66

-67

-69

8_1

Ruimtelijke ordering

L

476.354

482.686

489.113

495.640

B

-91.825

-92.364

-92.913

-93.470

8_2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

L

7.543.741

7.543.741

7.543.741

7.543.741

B

-7.543.741

-7.543.741

-7.543.741

-7.543.741

8_3

Wonen en bouwen

L

683.098

693.408

703.879

709.105

B

-605.500

-613.841

-622.307

-630.900

2018

2019

2020

2021

Totaal lasten

19.115.506

19.248.492

19.361.105

19.415.336

Totaal baten

-13.360.165

-13.374.427

-13.386.231

-13.381.465

Saldo programma

5.755.341

5.874.065

5.974.874

6.033.871

Toelichting meerjarenramingen

De mutaties in de meerjarenbegroting hebben betrekking op:

 • een stijging van de salarislasten met 1,50% vanwege de te verwachtte generieke loonkostenstijging;
 • een stijging van de budgetten met 1,70% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • een stijging van de inkomsten van derden met 1,50% vanwege de te verwachtte prijsstijging (inflatie);
 • de vrijval van de kapitaallasten;
 • bij het taakveld 2.1. Verkeer en vervoer is bij het onderdeel wegen, straten en pleinen rekening gehouden met de stijging voor groot onderhoud op basis van het wegenbeleidsplan dat op 9 december 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld. Jaarlijks wordt de raming verhoogd met € 35.000,00 tot het moment dat het budget is geraamd dat correspondeert met het door de raad vastgesteld kwaliteitsniveau B. De meerkosten worden gedekt omdat het investeringsniveau neerwaarts is bijgesteld en de daarbij behorende lagere kapitaallasten worden ingezet om de raming voor het groot onderhoud te verhogen;
 • de vrijval van de kapitaallasten voor de taakvelden 7.2. riolering en 7.3. afval worden bij taakveld 0,8 Overige baten en lasten tegen geraamd omdat het voordeel van de lagere kapitaallasten wordt verrekend met de opbrengsten c.q. de daarvoor bestemde voorziening. Ook de overige uitgaven en inkomsten voor deze producten zijn daarom in de meerjarenbegroting ongewijzigd;
 • de budgetten binnen het taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein) zijn in de meerjarenbegroting constant geraamd omdat stijging/daling van budgetten en inkomsten binnen de grondexploitatie verrekend worden.

Overzicht bestaand en nieuw beleid en mutaties reserves

Begroting

Meerjarenbegroting

2018

2019

2020

2021

Saldo bestaand beleid

5.755.341

5.874.065

5.974.874

6.033.871

Lasten nieuw beleid

532.152

621.537

596.025

710.856

Baten nieuw beleid

187.810

207.483

250.767

294.922

Exploitatieresultaat

6.099.683

6.288.119

6.320.132

6.449.805

Mutaties reserves bestaand beleid

-

-

-

-

Mutaties reserves nieuw beleid

358.000

103.000

-

-

Saldo

5.741.683

6.185.119

6.320.132

6.449.805

Beleidsintensiveringen

Investeringen

GVVP

€ 75.000,00

Vanuit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan worden voor een bedrag van € 75.000,00 de volgende projecten uitgevoerd:

 1. Aanpassingen op de aansluitingen Dorpsstraat – Tilburgseweg – Van Haestrechtstraat
 2. Kleine aanpassingen rotonde Rillaersebaan – Abcovenseweg – Hoge wal.

Infraplan wegen (IPW0) 2018

€ 1.162.000,00

Voor de uitvoering van het wegenbeleidsplan 2014-2023 is voor 2018 een totaal krediet van € 1.162.000,00 nodig. In de meerjarenbegroting hebben wij al rekening gehouden met de daaruit voortvloeiende kapitaallasten.

2018 (incl. indexering): €  1.162.000,00
2019 (incl. indexering): €   1.185.000,00
2020 (incl. indexering): €   1.209.000,00
2021(incl. indexering): €   1.233.000,00
Deze investering brengt structureel kapitaallasten met zich mee (1e jaar: € 69.720,00).

Aanvullende maatregelen infraplan

€ 200.000,00

In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met financiële middelen voor de uitvoering van het Wegenbeleidsplan 2014-2023. Wat niet binnen de reikwijdte van het wegenbeleidsplan zit en waarvoor geen krediet voor is gereserveerd, zijn verbeteringen aan de weg, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt verkeersveiligheid. Het uitvoeringskrediet van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoerplan voorziet wel in enkele aanpassingen, maar dekt in geen geval de aanpassingen die op dit moment door de samenleving worden gevraagd. Concreet voorbeeld is de Baronielaan. Wel middelen voor de reconstructie van de weg, onvoldoende middelen voor een wegversmalling ten behoeve van duurzaam veilig, tenzij concessies worden gedaan op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte. Om voor 2018 wel mogelijk te maken dat aanvullende maatregelen genomen kunnen worden is een aanvullend krediet nodig van € 200.000,00. In 2018 evalueren we het Integraal Beheer en Onderhoudsplan (IBOR) en het Beleidsplan Wegen en leggen we de raad een voorstel voor het vervolg voor.

Oversteek Rillaersebaan

€ p.m.

In 2017 voeren we een onderzoek uit naar de oversteekbaarheid van de Rillaersebaan. Hieruit volgen maatregelen die vragen om een goede voorbereiding. Daarvoor hebben we een voorbereidingskrediet nodig, waarvan de hoogte afhankelijk is van de uitkomst van het onderzoek. Bij de begrotingsbehandeling is bekend welk krediet benodigd zal zijn en vragen we de raad een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen.

Toegangssysteem parkeergarage de Hovel

€ 15.000,00

Het toegangssysteem van de parkeergarage de Hovel is verouderd, biedt niet de mogelijkheden die we nodig hebben en de technische ondersteuning van de leverancier wordt stop gezet. Een nieuw toegangssysteem is daarom noodzakelijk. Kosten zijn begroot op € 15.000,00.

Openbare verlichting

€ 123.000,00

Het beleidsplan Openbare verlichting 2011-2016 is vastgesteld door de gemeenteraad van 15 maart 2012. Daarbij is o.a. uitgegaan van lasten van investeringen voor achterstallige vervanging van de openbare verlichting. Voor 2018 is een uitvoeringskrediet nodig van € 123.000,00. Deze investering brengt structureel lasten met zich mee (1e jaar: € 7.380,00).

Speeltoestellen

€ 55.000,00

In het werkplan van de Nota Speelruimte is een doorkijk gegeven, die laat zien dat tot 2025 nog forse investeringen nodig zijn om speeltoestellen veilig en heel te houden. Op basis van het inspectierapport en de werkelijke staat van de toestellen moeten we op een zevental locaties enkele grotere toestellen vervangen. Totale kosten hiervoor schatten we in op € 55.000,00.

Infraplan riolering (IPR) 2018 - 2021

€ 1.299.000,00

Vervanging riolering. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.
2018: €   1.299.000,00
2019: €      244.000,00
2020: €   1.008.000,00

2021: €   1.028.000,00

Infraplan riolering (IPR) 2018 - 2021

€ 96.000,00

Vervanging gemalen, drukriolering en randvoorzieningen elektrisch/mechanisch. Deze investeringspost wordt op basis van een jaarlijks vervangings- c.q. aanlegprogramma ingezet. Dit op basis van het door de gemeenteraad op 9 december 2014 vastgestelde vGRP. Koppeling met het Infraplan is mogelijk.
2018: €        96.000,00
2019: €      153.000,00
2020: €      144.000,00
2021: €         147.000,00

Exploitatie

Beheer onverharde wegen

€  20.000,00

Voor het onderhoud van halfverharde en onverharde wegen komen we structureel middelen tekort. Om op een aanvaardbaar niveau van onderhoud te komen is een extra bedrag van € 20.000,00 structureel nodig. Door een deel van de aanvulling van € 35.000,00 op groot onderhoud elementverharding om te buigen naar het onderhoud onverharde wegen, kunnen we dit kostenneutraal oplossen.

Onderzoek fietspad van Riel naar Gilze

                 € 25.000,00

In 2017 en 2018 onderzoeken we de (financiële) haalbaarheid om een vrijliggend fietspad te realiseren van Riel naar Gilze. Hiervoor is een onderzoeksbudget benodigd.

Aanleg fietsvoorziening fietspad van Riel naar Gilze

                           € p.m.

In 2017 en 2018 onderzoeken we de (financiële) haalbaarheid om een vrijliggend fietspad te realiseren van Riel naar Gilze. Mogelijk vindt uitvoering in 2018 plaats. Hiervoor wordt dan in 2018 een apart raadsvoorstel voorbereid.

City marketing /promotie

€ 10.000,00

Om vanuit citymarketing het concept Gôolse Geheimen verder uit te kunnen werken en te kunnen promoten, vragen we een aanvullend budget van € 10.000,00. Dit zal met name worden aangewend voor de verdere digitale uitrol van dit concept, alsmede voor het stimuleren van activiteiten/producten in de lijn van Gôolse Geheimen.

NK Streetrace

€ 2.000,00

Sinds enkele jaren faciliteert de gemeente vanuit verschillende beleidsdomeinen de organisatie van de NK Street Race. Dit jaarlijkse evenement is ondertussen de grootste publiekstrekker voor de gemeente. Het belang van dit evenement wordt onderkend. Daarom heeft het college besloten de bijdrage van de gemeente een structureel karakter te geven.

Wandel en fietsroutestructuren

 € 15.000,00

Ter versterking van het toeristisch product Bels Lijntje (koppeling Bels Lijntje met overige toeristische voorzieningen, verwijzingen en bebording) alsmede het opknappen van de routestructuren (vervangen bebording wandel, aanleg en onderhoud) is eenmalig extra budget noodzakelijk. De verwachting is dat de kosten voor beide zaken gezamenlijk € 15.000,00 bedragen.

Onkruidbestrijding sportterreinen

 € 25.000,00

In 2020 mag er geen chemische onkruidbestrijding meer plaatsvinden op de sportvelden. Als duurzame gemeente willen we nu al geheel af van het chemische onkruidbeheer, ook op sportvelden. Dit is helaas structureel duurder. Daarom zijn vanaf 2018 extra middelen opgenomen.

Onderhoud sportterreinen

 € p.m.

We onderzoeken hoe we de kosten voor het onderhoud van sportterreinen naar beneden kunnen bijstellen, nadat we een aantal jaren structureel hebben overschreden. Hiervoor zijn we met de verenigingen in gesprek. Mocht het resultaat zijn dat we extra middelen nodig hebben dan we nu inzetten, dan zal daar separate besluitvorming in de raad over plaatsvinden.

Groot onderhoud in groen

 € 65.000,00

In het Beheerplan Openbaar Groen 2015-2025 is vastgesteld dat we jaarlijks evalueren waar groot onderhoud aan groen nodig is om aan de vastgestelde beeldkwaliteit te blijven voldoen. Voor 2018 zijn drie projecten aan de orde:

 1. Guido Gezellelaan: groot onderhoud aan bomen (dunnen en snoeien);
 2. Melkweg (Abcoven oost): renoveren plantsoen en deels omvormen van het plantsoen naar gras;
 3. Geluidswal Turnhoutsebaan: groot onderhoud.

Totaal kosten hiervoor worden ingeschat op € 65.000,00.

Omgevingsvisie

 € 150.000,00

In 2019 zal de nieuwe Omgevingswet in werking treden. De komende twee jaar moeten we een aantal stappen zetten om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het opstellen van de Omgevingsvisie zal ca.
€ 75.000,00 kosten. Afhankelijk van de gekozen mate van participatie kan dit bedrag meer worden. In 2017 zal daar de eerste aanzet voor worden gedaan.
De Omgevingswet heeft ook impact op onze werkwijze en op de eisen die we moeten stellen aan de digitalisering. We dienen allerhande werkprocessen op elkaar af te stemmen. Dit vraagt ambtelijke capaciteit en brengt dus ook kosten met zich mee. Ook hiervoor stellen we voor € 75.000,00 te reserveren.

Groot onderhoud gebouwen

€ 222.000,00

Onder dit project worden geraamd de uitgaven betreffende groot en cyclisch onderhoud voor alle gemeentelijke gebouwen. Voor een specificatie wordt verwezen naar de bijlage onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Overzicht incidentele lasten en baten

Incidentele lasten

2018

2019

2020

2021

beleidsmedewerker R&B

36.000

36.000

-

-

applicatiebeheer Squit XO

31.000

31.000

-

-

administratieve ondersteuning VVH

36.000

36.000

-

-

onderzoek fietspad Riel-Gilze

25.000

-

-

-

wandel en fietsroutestructuren

15.000

-

-

-

groot onderhoud in het groen

65.000

-

-

-

budget omgevingsvisie

150.000

-

-

-

Incidentele baten

2018

2019

2020

2021

beschikking awr:

beleidsmedewerker R&B

36.000

36.000

applicatiebeheer Squit XO

31.000

31.000

administratieve ondersteuning VVH

36.000

36.000

onderzoek fietspad Riel-Gilze

25.000

-

wandel en fietsroutestructuren

15.000

-

groot onderhoud in het groen

65.000

-

budget omgevingsvisie

150.000

-