Onderzoeken naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid

In juli 2017 is er een nieuwe verordening 213a GW vastgesteld. Hierin is het verschil met de voorgaande verordening dat we vanaf 2017 niet meer vast twee onderzoeken per jaar doen, maar we naar behoefte van het college onderzoeken instellen naar rechtmatigheid, doelmatigheid of doeltreffendheid.