Organisatie en personeelsbeleid

Goirle werkt al op diverse punten samen met Hilvarenbeek en Oisterwijk of besteedt haar taken uit. Focus daarbij is altijd dat deze inzet moet leiden tot resultaat. Ook in 2018 ontwikkelen we de samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk verder met meer regie op verdergaande ambtelijke samenwerking, onder meer door het uitwerken van prioritaire projecten uit de bestuurlijke visie op de samenwerking tussen Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Een evaluatie van de samenwerking moet inzicht bieden in de behaalde resultaten tot nu toe.

In 2018 krijgt strategische personeelsplanning aandacht. Het personeelsbestand vergrijst en we dienen hierop nadrukkelijk te anticiperen.

We willen bezien in hoeverre de huidige organisatie voldoende toekomstbestendig is. Dat kan wat betekenen voor de structuur van de organisatie, maar ook voor competenties en vaardigheden van de medewerkers. Met de komst van de nieuwe gemeentesecretaris geven we hier nader invulling aan.

Met de uitbreiding van de formatie moeten we bezien in hoeverre het gemeentehuis voldoende mogelijkheden herbergt om alle medewerkers adequaat hun werk te kunnen laten doen. Een passend werkplekconcept kan hierbij helpen. In 2018 onderzoeken we dit.