Benchmarking

Door periodieke deelname aan de benchmark Waarstaatjegemeente.nl krijgen we inzicht in de waardering voor de gemeentelijke producten en diensten. Al vanaf 2006 neemt Goirle tweejaarlijks deel aan dit onderzoek. In 2016 is gekozen voor een nieuwe opzet van dit onderzoek waardoor we eenmalig de resultaten minder goed hebben kunnen vergelijken met die van voorgaande jaren. Deze nieuwe opzet sluit beter aan bij de ontwikkelingen waar gemeenten mee te maken hebben.
Onderstaand de scores uit 2016, in 2018 zal er weer een nieuwe benchmark plaatsvinden.

In 2016 zijn de volgende scores voor onderstaande thema’s behaald:

 

Goirle  2016

Referentie gemiddelde

Woon- en leefklimaat

7,0

6,7

Relatie inwoner-gemeente

6,3

6,1

Gemeentelijke dienstverlening

6,7

6,7

Zorg en welzijn

6,7

6,5

Totale waardering gemeente

6,8

6,6

We zijn verheugd te constateren dat de waardering voor onze producten de laatste jaren op alle fronten toeneemt. Daarnaast scoren we ook beter dan de referentiegemeenten. De gemeentelijke dienstverlening scoort (nog) wel gemiddeld. De uitkomsten van de benchmark werken we verder uit en waar nodig komen we met een plan van aanpak om onderdelen, nog verder, te verbeteren.